608 436 941

Co nového ve Spartaku? (I.)

Autor: Ing. Marek Rojdl, předseda oddílu kuželek | Zveřejněno: středa 18. srpna 2021 | 60x

Oprava střechy a fasády objektu kuželny v Trhových Svinech

Na přelomu měsíců června a července letošního roku byla realizována oddílem kuželek při TJ Spartak Trhové Sviny oprava střechy a fasády objektu sportoviště kuželny v Trhových Svinech. Projekt rekonstrukce byl realizován díky úspěšnému získání finančních prostředků z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sportu – Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí“. Výše získané (přiznané) finanční podpory od Jihočeského kraje činila 270 000,- Kč, uznatelné výdaje projektu pro dotaci činily 339 836,- Kč. Celkové finanční náklady a původní rozpočet projektu rekonstrukce, který byl zachován a dodržen, činily 377 574,- Kč včetně DPH, kdy tedy vlastní podíl oddílu kuželek činil 107 574,- Kč. Vzhledem k velkému rozsahu a náročnosti prací, který náš oddíl nemůže realizovat svépomocí, byla rekonstrukce provedena na základě předchozí poptávky dodavatelskou firmou „Malířství, natěračství Lubomír Mareš“, České Budějovice. Další klempířské práce byly provedeny rovněž dodavatelskou firmou.

Rekonstrukce a oprava střechy zahrnovala odstranění starého, již degradovaného nátěru, omytí tlakovou vodou, obroušení starého nátěru, nátěr základní barvou a vrchní nátěr dvoukomponentní polyuretanovou barvou. Plocha natírané střechy byla cca 372 m2. Dále byl proveden kompletní nátěr (celkem 2 nátěry) vnějšího palubkového obložení střechy v celkové ploše cca 128 m2. Na celém objektu kuželny byla provedena následně výměna stávajících, již dosluhujících, okapových svodů a žlabů za nové. Dále byla provedena zednická oprava fasády a soklu objektu kuželny, bylo provedeno zateplení a zednické „zaklopení“ stávajících nefunkčních luxferových oken ze strany od fotbalového hřiště a opravená fasáda kuželny byla následně finálně natřena dvěma nátěry silikátové fasádní barvy. 

I přes veškeré provedené udržovací práce, související s opravou střechy objektu kuželny je nutné konstatovat, že tato oprava je pouze dočasného charakteru s životností max. několik desítek let. Z důvodu použitých stavebních materiálů na střeše (plech) a krovu objektu kuželny a jejich stáří a v neposlední řadě i blízké přítomnosti památného stromu - vzrostlého dubu, jež výrazně ovlivňuje povětrnostní a klimatické podmínky části střechy objektu, kdy dochází k degradaci materiálu střechy samotným rostlinným spadem, vlhkostí, nedostatkem oslunění atd., je do budoucna nutné počítat, vzhledem ke stáří objektu (pozn. kuželna byla postavena v roce 1963), s kompletní výměnou střešní krytiny a samotného krovu střechy objektu sportoviště. Toto lze případně řešit např. v rámci možného budoucího rozvoje sportoviště, spočívajícího v přístavbě objektu kuželny a rozšíření tak prostoru kuželny o další dvě kuželkářské dráhy na celkový počet 4 drah, jelikož čtyřdráhové kuželny jsou v dnešní době již poměrně běžný a dá se říct i skoro nezbytný soutěžní standard pro vyšší soutěže. Rozšíření kuželny je samozřejmě na jedné straně limitováno samotnou finanční náročností případného projektu, ale na straně druhé je to i otázka hledání cest a způsobů případného financování a chuti a vůli něco vylepšit a realizovat, tak aby se sportoviště kuželny zachovalo i pro další generace v moderní a důstojné podobě. 

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat také dodavatelské firmě, která se podílela na samotné rekonstrukci, konkrétně panu V. Maškovi a panu L. Marešovi za dobře odvedenou, bezproblémovou práci. Rovněž poděkování patří i vedení TJ Spartak Trhové Sviny a jeho výkonnému výboru, za podporu tohoto projektu. Dále jako předseda oddílu přeji všem členům oddílu kuželek úspěšný vstup do nové kuželkářské sezóny 2021/2022. Nezbývá než doufat, že epidemiologická opatření v oblasti sportu umožní na vnitřních sportovištích po téměř dvouleté soutěžní pauze nerušený průběh nové soutěžní sezony bez případných restrikcí.