608 436 941

TJ Spartak Trhové Sviny v číslech

Autor: Předseda Ing. David Štojdl | Zveřejněno: čtvrtek 5. srpna 2021 | 29x

V současné době sdružuje TJ Spartak deset oddílů s téměř 700 členy. Svou členskou základnou se tak řadí mezi největší sportovní organizace v Jihočeském kraji (viz Tabulka č. 1, Graf č. 1). Největším oddílem TJ Spartak v rámci počtu členů je oddíl fotbalu (183), následuje oddíl softballu (109) a gymnastiky (95). Více jak polovinu (55 %) všech registrovaných sportovců tvoří mládež do 18 let (viz Tabulka č. 2 a Graf č. 2)

 Tabulka č. 1

 Graf č. 1

 Tabulka č. 2

Graf č. 2

TJ Spartak každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na údržbu svých sportovišť a jejich zázemí.

Zároveň od roku 2015 investovala tělovýchovná jednota do sportovišť a jejich zázemí finanční prostředky v celkovém objemu 3.412.606 Kč, přičemž 1.227.606 Kč tvořily vlastní prostředky organizace (viz Tabulka č. 3 a Graf č. 3).

Nejzásadnější podpora v rámci investic je prostřednictvím dotací z Jihočeského kraje (45 %), následují vlastní prostředky organizace (36 %) a prostředky z města Trhové Sviny (19 %).

Rok 2020 byl vynaloženými finančními prostředky nejzásadnějším v novodobé historii TJ Spartak!

 Tabulka č. 3

 Graf č. 3

 Graf č. 4

 Graf č. 5

Výčet investic od roku 2015 do roku 2020 zobrazuje Tabulka č. 4.

V letošním roce probíhají investice do kuželny, vybudování nového beachvolejbalového hřiště, pergoly u bufetu oddílu fotbalu a fotbalových šaten. Zásadním krokem v rozvoji nejenom TJ Spartak, ale sportu jako takového v naše městě je v současné době projekt rekonstrukce stávajících tenisových kurtů včetně nového zázemí, projekt rekonstrukce sportovní haly a celková studie sportovního areálu.

Cílem TJ Spartak je vytvořit nejen registrovaným sportovcům, ale široké celé veřejnosti, především pak obyvatelům Trhových Svinů a blízkého okolí, takové kvalitní podmínky pro sport, jaké odpovídají jednadvacátému století.

Za TJ Spartak Trhové Sviny z. s.