608 436 941

Významná výročí trhosvinenského sportu

Autor: Mgr. Jiří Krauskopf | Zveřejněno: 19. února 2019 | 109x

Z historie místního sportu

Přísloví ve zkratce shrnují zkušenosti našich předků. Určitě každý zná přísloví, že únor bílý, pole sílí, či březen, za kamna vlezem. První přísloví se letos docela bohatě naplnilo. Uvidíme, jak se ukáže platnost druhého z nich. Z mého pohledu by se jeho platnost docela hodila, i když meteorologové to předpovídají jinak.

Proč bych byl rád, kdyby se to druhé přísloví také naplnilo? Přiznávám, je to trochu sobecké, protože mnozí už se nemohou dočkat, až se začnou realizovat na zahrádce a budou se hřát v teple jarního sluníčka.

Ale řada mnou dosud oslovených lidí totiž tvrdí, že se zatím nedostala k prohledání krabic s fotografiemi či je ještě neprohledali všechny, takže kdyby nemohli ještě chvíli kvůli počasí na zahrádku, měli by ještě nějaký ten čas na ty krabice.

Ale ono to asi tak úplně neplatí, že na to bylo málo času. Vždyť informace o shromažďování podkladů k významným sportovním výročím se v TSL objevují od června 2018. Spíše se tak domnívám, že se uplatňuje další přísloví, kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody.

Samozřejmě nelze nikoho do hledání fotografií, které by dokladovaly vývoj sportu v Trhových Svinech, nutit. Docela mě ale zaráží, že na spočítání těch, kteří se ozvali sami, mi stačí prsty na rukou. Kladu si proto otázku: Skutečně tak málo lidí má zájem, aby nejen obyvatelé našeho města věděli více o historii sportu v našem městě?

Chci věřit tomu, že těch, kteří si stále ještě myslí, že na sbírání a na následné uspořádání získaných materiálů a informací je dost času, už příliš není. Stejně tak chci věřit, že se někteří zbaví zbytečné autocenzury v tom, že se třeba domnívají, že nemají nic výjimečného, nic co by neměli ostatní, popř. co by ostatní zajímalo.

V minulých vydáních TSL byl vždy krátký text příspěvku doplněn fotografií s výzvou, zda na něm některý ze čtenářů někoho pozná. Ale zdá se, že to byl příliš náročný úkol. Dnes tedy žádná fotografie k příspěvku přiložena nebude. Ale věřte, že to skutečně není proto, že by fotografie došly.

Je příznačné, že nově získávané informace mnohdy nepřinesou odpověď na dosavadní otázky, ale naopak vyvolají nové. Příkladem může být výrok v nové knize „Svinenské návraty“, kde na str. 57 je uvedeno, že kdo uměl v T. Svinech kopat do míče, mohl už v roce 1921 vstoupit do fotbalového klubu. V dosud dostupných materiálech se ale všude uvádí jako rok vzniku místního fotbalového klubu až rok 1922! Tak, jak to tedy je?

P. S. V minulém čísle jsem se v textu dopustil jedné věcné chyby. Mohl bych možná tvrdit, že jsem tak učinil úmyslně, abych si ověřil, jak pozorně je text čten. Ale přiznám se. Při psaní textu jsem se trochu nechal unést a napsal, že účastník dvou letních olympijských her pan Dvořák se jmenoval Josef. Omlouvám se vám všem za tuto chybu a napravuji: Rodák z Čeřejova a vynikající šermíř se jmenoval František Dvořák.