608 436 941

Z Trhových Svinů. (Nepravdivé zprávy)

Autor: | Zveřejněno: sobota 26. prosince 2020 | 20x

Silvestrovská příloha

Jistý časopis v Č. Budějovicích vycházející přinesl v čísle ze dne 29. listopadu z našeho okolí dvě zcela smýšlené zprávy, o kterých zde nikdo neví, a které zdejšímu c. k. okr. soudu a zvláště četnictvu mrzutou a marnou práci způsobily. Jest pouhým výmyslem, že pan Farka, mlékař z Čes. Budějovic, vezl od Nových Hradů mléko a v lese blíže našeho města zloději byl přepaden. Pátráním povolaných orgánů se zjistilo, že celé to přepadení se vůbec neudálo, nikdo o ničem neví, i vylíhlo se v hlavě kteréhosi, bujnou obrazotvorností obdařeného dopisovatele.

Právě tak se má i s druhou zprávou, že v kamenných lomech u Svínů bylo nalezeno 8 uzlů s peřinami. Nic se nenašlo, ale za to na zprávu o tom v novinách uveřejněnou, že „četnictvo jak po pachatelích tak po majitelích prý nalezených věcí pátrá“, přihlašují se u četnictva lidé až z Třeboňska, kterým Bůh ví kdy peřiny byly ukradeny, žádajíce, kdy nalezené v lomech peřiny mohli by si prohlédnouti, je-li to jejich majetek. Poněvač si někdo ztropil i z budějovického časopisu i z veřejnosti masopustní žert, jest nezbytno konstatovati, že i tato zpráva o nalezených peřinách je pouhou smýšlenkou, by tak dalším zbytečným dotazům bylo zabráněno. Tolik na obhájení pravdy i bezpečnosti v okolí našeho města.

Budivoj 5. prosince 1902