608 436 941

Z Trh. Svinů, 1. ledna 1889

Autor: | Zveřejněno: sobota 26. prosince 2020 | 21x

Silvestrovská příloha

Opět pobavili nás naši ochotníci o včerejším „Sylvestru“ dýchánkem, který důstojně se družiti může ku akademii nedávno jimi pořádané. Kdo sleduje utěšený rozvoj v ochotnickém spolku „Tyl“ za předsednictví veleváženého pana dra. Šlosárka se nyní vzmáhající musí uznati, že směr jím zahájený povznesl spolek ten ve výši dosud nedosaženou. Ovšem dlužno přičísti účast obecenstva a horlivost členů na vrub všeobecné obliby, které pan doktor u nás požívá, však upříti se nedá, že i pilná snaha všech ochotníků došla již v obecenstvu uznání. Pečlivě sestavený program, precisní přednes hudebních a pěveckých čísel uvedly obecenstvo v trvalou, veselou náladu. Veselohra „Žárlivá panička“ sehrána byla bezvadně. Zejména vynikla v úloze paní Broučkové sl. Zettlova a co Jindřiška sl. Pachnerova. Účinkující pánové Fürbeck, Šimon, Ostrý, Steinbauer a Waldauf provedli své úlohy nenuceně a nechtěli jsme ani věřiti, že vůbec poprvé vystoupili. Odměnou dostalo se jim bouře potlesku. Hezkým byl též sólový výstup „diurnista“ provedený živě, prost všeho přehánění. O půl noci překvapila nás slč. Lukášová co „nový rok“ novoročním přáním plným humoru a vyvolala řadu včasných přípitků. Pozdě rozcházelo se obecenstvo v míře nejlepší, těšíc se, že v tomto roce častějších podobných zábav spolkem „Tyl“ se mu dostane.

Budivoj 6. ledna 1889