608 436 941

Monty - Pythomej Létající Silvestr 14 neboli MPLS

Autor:     Mnoholetá příznivkyně léčivého smíchu | Zveřejněno: středa 2. ledna 2019 | 124x

Silvestrovské představení ochotnického divadla

Míváme parádní letitou slavnost.

Místní principál lid svolá, mají poradu, listopad skončil. Mistr Podzim listuje sešitem, mladí i postarší louskají stránky. Mají plno legračních scének. Mnoho podvečerů (leckdy svátečních) musí podřídit letošnímu silvestru.

Muzika, pohyby, legrace, satira, mimika, pódium, laškování, sebeironie, melodie, poezie, lidskost, sranda… musí pěkně ladit, sakra!

Milí pořadatelé! Letos se, myslím, podařilo Létajícímu Silvestru (mimochodem perfektnímu) ladně skloubit množství povedených lidí i skečů. Milujeme pořad laskavě sestavený multinápaditými lidmi, smekáme!