608 436 941

Půl století „neviditelného“ Petra Schwarzmüllera

Autor: Václav Heidinger | Zveřejněno: 2. ledna 2019 | 133x

Petr Schwarzmüller 50 let pracuje nejen pro ochotníky

Pochází z rodiny trhovosvinenských ochotníků, celý život se tedy pohybuje v kultuře a všude kolem ní. Petr Schwarzmüller se ale na jevišti vyskytuje tak, že je pro běžného diváka poněkud neviditelný. Nehraje hlavní role, nemá žádné ambice být vepředu, když lidé tleskají. Naopak. Jeho práce umožňuje všem ostatním, aby se mohli stát středem pozornosti, aby byli dobře nasvíceni a ozvučeni, aby měli ty správné rekvizity a hezkou scénu. Rekvizity do divadla neváhá ani sám vyrobit, pokud se mu nelíbí nebo se do příslušného kusu nehodí. Žije pro jednu myšlenku – aby to bylo pořádně. Nesnáší polovičatou práci, odfláknutou výpravu, je mu proti srsti jakékoliv mávnutí rukou, že takhle to přece stačí. O nových inscenacích přemýšlí s velkým předstihem a často ve své hlavě vidí průběh představení ještě dříve než herci a režisér. Nepostradatelný, schopný, obětavý, zručný a nesmírně skromný člověk zákulisí.

V lednu 1969 nastoupil do kulturního domu v Trhových Svinech jako jevištní technik, osvětloval, zvučil. Byl k ruce svému otci Ottovi, pro něhož byl kulturák druhým domovem, vždyť v něm prožil dlouhá léta a byl jeho dobrým duchem. Petr Schwarzmüller v tomto směru pokračuje a nyní tedy na jevišti oslaví půl století. Pracuje a pomáhá i při mnoha městských akcích, školních akademiích a besídkách mateřských škol, je pro něj samozřejmostí být u toho, vlastně se ještě nikdy nestalo, aby nedodržel své slovo.

Jeho „neviditelná“ padesátiletá práce si zaslouží velké poděkování. Všímáme si, Petře. A jsme vděčni za to, jaký jste.