608 436 941

Podzimní pozvánky na Buškův hamr

Autor: Za kolektiv Buškova hamru Matěj Průka | Zveřejněno: pondělí 21. srpna 2023 | 21x

Rádi bychom vás pozvali v pátek 8. září 2023 na Buškův hamr, kde se bude konat derniéra tradiční noční prohlídky. Úplně naposledy se budete moci podívat na hamernické křtiny a setkat se s pantátou a panímámou Buškovými, jejich dcerami, tetičkou, vodníkem, čertem i učedníky tak, jak jste je mohli vídat po dobu šesti let, a v příštím roce se můžete těšit na zcela nový příběh. Prohlídky se budou konat od 19:30, 20:15 a 21:00 hodin a každý návštěvník dostane v úplném závěru od Buškových malý upomínkový dar na cestu do Svinů.

Nočními prohlídkami však podzimní program nekončí a předtím, než se hamr ponoří do zimního spánku, bude uspořádáno ještě několik dalších akcí v režii Kulturního a informačního centra Trhové Sviny a Domečku Trhové Sviny. Právě Domeček bude pořádat druhý ročník svátku sv. Václava, který připadne na čtvrtek 28. září.

Začátek svatováclavského dne je naplánovaný na 13:00 hod., kdy začne zápis jednočlenných až pětičlenných týmů do kvízu. Samotný Svatováclavský kvíz, jehož otázky se budou zaměřovat především na různé zajímavosti z Trhových Svinech, Trhovosvinenska a Doudlebska, bude zahájen ve 13:30 hodin a je na něj vymezena jedna hodina.

Během vyhodnocování si návštěvníci můžou pochutnat na pečeném selátku, domácích zákuscích anebo se zúčastnit komentované prohlídky hamru či zhlédnout ukázku dravců. V 15:30 hod. budou oznámeny výsledky kvízu a výherci dostanou diplomy a odměny. Program se navíc rozšíří o hudební vystoupení a od 16:00 hod. bude k poslechu a tanci hrát oblíbená skupina Cmaj7.

Doufáme, že nám počasí na sv. Václava bude přát a že se opět shledáme, abychom se s letošní letní sezónou mohli společně rozloučit. Těšíme se na viděnou!