608 436 941

Beltane - Noc ohňů

Autor: Jan Nový | Zveřejněno: pondělí 22. května 2023 | 21x

Dne 30. dubna na pláži Velkého rybníka, v podvečer před magickou nocí, jste opět mohli být a mnozí z vás i byli svědky sňatku zelené královny Cordelie s rohatým mužem lesa Cermunem a korunovace nového krále, kterým se dovršil rituál ustanovení nových vládců pro nadcházející rok. Dokladem toho, že královna Cordelie vládla po celý rok dobře a spravedlivě bylo, že počasí, které v poslední době zalévá naši krásnou zemi více než dostatečně, se umoudřilo a vysvitlo sluníčko. Také to podtrhlo nádheru kostýmů všech účastníků a náladu přihlížejících.

Krom hlavních postav jste se také měli možnost setkat s keltským druidem, patrony čtyř živlů (slunce, ohně, vody a divočiny) průvodem bojovníků, ale i doprovodem královny. Přítomny byly jak síly temné v podobě čarodějnic se Satanem a kozlem, ale i dobré siíy - bílé bytosti. Obě skupiny zatančily své tematické tance, kdy navíc Satan se Zlobou zazpívali milostný duet.

Na závěr na počest boha Belena byl opět zažehnut oslavný oheň, u kterého si všichni aktéři společně s příchozími dětmi, ale i dospělými, zatančili závěrečný tanec.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem protagonistů, ale i realizačnímu týmu, že svůj čas obětovali přípravě a nácviku slavnosti. 

Poděkování patří rovněž pracovníkům Technických služeb Města Trhové Sviny, kteří provedli úpravu okolí místa vystoupení a stavbu vatry. Dřevo na ni poskytly Městské lesy Trhových Svinů a Besednic. Členové dobrovolných hasičů z SDH Trhové Sviny dbali na naši bezpečnost. Zvučení bylo realizováno pracovníky MěKS v Trhových Svinech, za což všem patří rovněž díky.

Zvláštní poděkování si zaslouží i Radim Zmeškal, který složil a nahrál hudbu k duetu Satana se Zlobou a píseň se svou maminkou také nazpíval.

Děkujeme i všem přihlížejícím, že nás svým zájmem povzbudili i do další práce. Děkujeme.

Foto: archiv skupiny Svin(en)ským (k)rokem

Za organizační tým