608 436 941

Archeoskanzen v Trocnově roste jako z vody

Autor: Zdroj: Jihočeský kraj Foto: Petra Vicková | Zveřejněno: pátek 17. března 2023 | 24x

Již za rok snad budeme moci navštívit novou atraktivní stavbu v nedalekém okolí našeho města. Stavba středověkého Archeoskanzenu v Trocnově byla zahájena před čtyřmi let a již nyní je vidět, jak se jeho finální podoba rýsuje. Skanzen se skládá ze souboru objektů, vytvořených jako rekonstrukce středověkých venkovských domů. odpovídajících 14. až 15. století. V interiérech budou umístěny tematické expozice, některé stavby budou sloužit k interaktivní výuce historie.

Jedná se o model středověké vesnice – záměrem tvůrců archeoskanzenu je představit návštěvníkům, jak venkovská obydlí vypadala a jaký byl život tehdejšího prostého lidu na venkově. V expozicích si budou návštěvníci moci prohlédnout nábytek, předměty denní potřeby, zemědělské a řemeslné nástroje, zbraně či husitský vůz. Připravuje se také edukační program Středověký muzejní kufřík. Tyto kufříky budou obsahovat repliky středověkých artefaktů z jednotlivých příhraničních regionů (kostýmy, doplňky, keramické, dřevěné či skleněné předměty, hračky, zbraně). Už na konci tohoto školního roku 2022/23 se školy mohou zúčastnit přímo v archeoskanzenu edukačních programů Život ve středověku na přelomu 14./15. st. nebo Čas válek na přelomu 14./15. st.

Archeoskanzen bude provozní součástí stávajícího Muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova. Stavba je vysoce specializovaná, náročná činnost spojená s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií především opracováním dřeva a tvorbou střech. Zcela hotovo by mělo být do května roku 2024, pak by do Trocnova mohlo jezdit 60 až 70 tisíc návštěvníků ročně.

Archeoskanzen Trocnov je projekt, který realizuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova jako součást přeshraničního projektu Interreg I-Cult ATCZ59.