608 436 941

Ohlédnutí za sv. Václavem na Buškově hamru

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: čtvrtek 29. září 2022 | 37x

Vznikla nová tradice?

Ve středu 28. září 2022 nadešel dlouho očekávaný svátek sv. Václava a s ním spojená slavnost na Buškově hamru. Přípravy byly dlouhé, trvaly od léta a obnášely nejen sepsání textu pro sváteční prohlídky, ale třeba i sestavení kvízu a zajištění cen. Největší obavy nám samozřejmě dělalo počasí a čím blíže Václav byl, tím víc jsme tušili, že se očekávané babí léto nedostaví. Předpověď jedenácti stupňů Celsia a dešťových přeháněk nevypadala vůbec dobře a bylo opravdovým překvapením, že jsme se ve středu vzbudili do slunečného rána. Pravda, přes den se nám trochu zatáhlo a bylo větrno, ale nepršelo a za to jsme byli opravdu rádi.

Po celý den probíhaly sváteční prohlídky hamru, na kterých se v rolích průvodců prostřídali hamerník Čeněk Bušek, ztvárněný Pepou Ferim, potom panímáma Máňa Bušková, kterou zahrála Iva Běláčová, a objevil se i hamernický syn a tovaryš Čenda v mém podání. Po krátkém uvítání a představení postav následovaly zastávky u náhonu, vodních kol, v hamerně a obytných místnostech. Celý děj se odehrával na pozadí událostí první světové války, v níž bojoval Buškův syn Jan a my na něj zavzpomínali v tom smyslu, že nám posílá z bojiště psaní.

V závěru prohlídky samozřejmě nechyběla ochutnávka v černé kuchyni právě vyuzených hamernických klobás, které návštěvníci jistě ocenili.

Zatímco dopoledne se neslo v poklidném tempu, po obědě Buškův hamr doslova ožil a mnoho lidí přilákalo nejenom pečené prase a tvořivá dílna pro děti, ale i Svatováclavský kvíz, do něhož se přihlásilo celkem deset týmů! Kvíz byl rozdělen na tři části (hamernickou, svinenskou a doudlebskou) a tvořily ho dva typy otázek – u některých byly tři možnosti pro výběr správné odpovědi, na jiné otázky museli soutěžící odpovědi sami vymyslet. Otázek bylo pětadvacet a celkově se dalo získat čtyřicet bodů.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny soutěžní týmy a jejich bodový zisk a na přiložených fotkách můžete vidět účastníky vítězných družstev. V případě shody v počtu bodů zvítězil ten tým, který měl více správných odpovědí ve svinenské části.

POŘADÍ

NÁZEV TÝMU

POČET BODŮ

1.

HAMA

37

2.

PODSVINČATA

33

3.

SEKERNÍCI

33

4.

THAJ

32

5.

ŘÍZCI

26

6.

SPARTA PRAHA

24

7.

MLSNÁ KOČKA

22

8.

BOUČCI

22

9.

LUDVÍCI

18

10.

BENEŠOVI

16

Všechny týmy prokázaly, že o Trhovosvinensku mají přehled a že si zaslouží být oceněni. Odměny z místního kulturního a informačního centra, z Domečku i jílovického pivovaru od nás dostali nejen vítězové, tedy týmy HAMA, PODSVINČATA a SEKERNÍCI, ale právem také ostatní soutěžící.

Myslím, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A s účastí můžeme být opravdu spokojeni, deset soutěžních týmů asi předčilo očekávání nás všech. Stejně tak návštěvnost během celého odpoledne.

Závěrem bych rád poděkoval všem návštěvníkům, kteří nás potěšili svou účastí, zasoutěžili si a strávili s námi sváteční den, a také všem, kdo se podíleli na přípravách akce. Děkuji proto:

  • Šárce Floderové a KIC Trhové Sviny, Karlu Zettlovi a Domečku Trhové Sviny a pivovaru Jílovice za věnování cen do kvízu
  • zaměstnancům Domečku za spolupráci při přípravách akce a zajištění celodenního programu
  • zaměstnancům KD Trhové Sviny za zapůjčení kostýmů a potřebné techniky
  • manželům Baštovým za to, že si na nás udělali ve svátek čas a připravili pečené prase.

Na úplný konec článku uvádím pro úplnost všechny soutěžní otázky i s nabídkou odpovědí, správné možnosti jsou podtržené a vyznačené tučným písmem. Vy, kteří jste nesoutěžili, zkuste si to cvičně doma, ať víte, na kterém místě byste skončili. Otázky s možnostmi A, B nebo C ohodnoťte jedním bodem, u těch, kde je třeba odpovědět slovně, si připište body dva.

Přál bych si, aby se ze svátku sv. Václava stala na hamru pěkná tradice. Zájem o první ročník nás jistě nemalou měrou povzbudí k tomu, že i v příštím roce tento sváteční den společně oslavíme a opět si zasoutěžíme.

Foto: Eliška Plchová

Pěkné podzimní dny přeje všem čtenářům TSL