608 436 941

Etwinningové projekty na svinenském gymnáziu

Autor: Za vyučující anglického jazyka na GTS Mgr. Marie Poláková a za vyučující německého jazyka Mgr. Jitka Matějková. | Zveřejněno: 15. června 2019 | 111x

Mezinárodní projekt na GTS.

(https://live.etwinning.net/projects/project/180920, https://live.etwinning.net/projects/project/175176 , https://twinspace.etwinning.net/87526/, https://twinspace.etwinning.net/85604 )

Přihlásite-li se do mezinárodního projektu eTwinning, nemáte nikdy dopředu zaručeno, že školáci z Francie, Německa, Turecka nebo Islandu budou skutečně spolupracovat. Z letošních čtyř anglických a tří německých projektů proběhly dobře nebo dokonce skvěle pouze dva anglické a dva německé. Studenti i jejich učitelky postupovali podle dohodnutých plánů a práce tak mohla být po několika týdnech či měsících završena tzv. evaluací – individuálním a následně společným hodnocením projektu.

Mezi nejzdařilejší anglické projekty posledních let patřil ten, ve kterém 41 studentů ze svinenského gymnázia, montbardské Koleje L. Pasteura z Francie a reykjavické Selasskóly na Islandu přečetlo knihu islandské spisovatelky Hildur Knútsdóttir Krvavá zima. Děti nejprve přečetly knihu ve svých rodných jazycích. S výslovností islandských jmen a místních názvů jim pomohli žáci z Reykjaviku, kteří na eTwinningových stránkách projektu „We are readers“ (Jsme čtenáři) umístili video s nahrávkou správné výslovnosti. Následovala videa s dramatizací části knihy, kvíz kahoot, puzzle i dětské ilustrace přečteného sci-fi příběhu. Nechybělo ani hlasování o nejsympatičtější postavu z románu a uskutečnili jsme také jeden skype s islandskými dětmi a jejich paní učitelkou. Vše probíhalo v angličtině. Nakonec jsme autorce H. Knútsdóttir poslali své dotazy a ona nám na ně odpověděla.

Že není eTwinning pouze záležitostí angličtiny, si žáci potvrdili i v hodinách německého jazyka. Společně se třemi polskými a jednou chorvatskou školou pracovali na projektu s názvem „Ostern bei dir und mir“ (Velikonoce u tebe a u mne). Hlavním výstupem zde byla žáky vytvořená velikonoční přáníčka s německými texty, která jsme poštou rozeslali všem účastníkům projektu. O Velikonocích k nám pak dorazila z ostatních zemí přání, ze kterých se žáci velmi radovali a která po dva týdny zdobila nástěnku naší školy.

Velikonoční vzkazy však zanedlouho musely uvolnit místo novému projektu s názvem „ Mein und dein Leben“ (Můj a tvůj život), jehož autorem je právě naše gymnázium. Ve spolupráci se zeměmi jako je Litva, Polsko a Francouzská Guyana jsme se pokoušeli zjistit, v čem jsou si naše životy podobné a v čem se liší.

Na začátku projektu se žáci nejprve vzájemně představili. Při natáčení seznamovacího videa si užili spoustu legrace, zároveň ale zjistili, že není vůbec jednoduché mluvit do kamery v cizím jazyce a že k vytvoření pěkné nahrávky jsou potřeba také znalosti z oblasti ICT. Odměnou za práci jim pak bylo sledování videí, prohlížení fotografií a prezentací ostatních účastníků projektu. Žáci jednotlivých zemí si pak vzájemně předali úkoly k vypracování - různé doplňovačky nebo oblíbené puzzle.

V dalších krocích seznámili studenti za pomoci videí a prezentací své nové přátele s naší školou, městem a se zajímavostmi naší země. Zjistili při tom, co to obnáší umět se dohodnout, rozdělit si témata, dokázat spolupracovat.

Na prezentace ostatních zemí se vždy všichni těšíme. Zúčastnění žáci, učitelé a zájemci z řad rodičů mají přístup do virtuální třídy (tzv. Twinspace), kam své prezentace ukládají a mohou se kdykoli podívat na to, co nového v projektu ještě přibylo.

Projekty eTwinning nás baví. Učí nás spolupráci, komunikaci v cizím i rodném jazyce, pomáhají sdílet nápady. Jejich prostřednictvím poznáváme nové země a získáváme nové přátele. V příštím školním roce v nich budeme určitě pokračovat.