608 436 941

Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Autor: Luboš Procházka, ředitel školy | Zveřejněno: neděle 21. listopadu 2021 | 53x

Žáci ZUŠ F. Pišingera se opravdu vyznamenali

Několikanásobná radost ZUŠ F. Pišingera

Ve dnech 28. až 31. října 2021 se uskutečnily již VII. Mezinárodní akordeonové dny v Praze. Mezinárodní akordeonové dny jsou tvořeny soutěžní přehlídkou mezinárodního formátu a odborným akordeonovým tematickým festivalem. Festivalovou část programu vyplňují přednášky, semináře – tentokráte i pro dirigenty a skladatele pro akordeon, a koncerty profesionálních výkonných umělců ve hře na akordeon. Patronaci a odbornou garanci nad festivalovou částí drží Evropská akordeonová federace (EAF). V soutěžní části programu mezinárodních akordeonových dní poměřují své interpretační schopnosti a dovednosti mladí akordeonisté – v sólové, komorní, souborové a orchestrální hře, pod dohledem odborné mezinárodní poroty.

Letošnímu ročníku odborné poroty předsedal Mirco Patarini z Itálie, další členy odborné jury tvořili: Stefan Hippe z Německa, Ladislav Horák z ČR, Josef Hřebík z ČR, Markéta Laštovičková z ČR, Andreas Nebl z Německa, Jörgen Sundeqvist ze Švédska, skladatel Pavel Trojan z ČR a Petr Vacek z ČR. V porotě se tak objevili současní i bývalí renomovaní akordeonoví interpreti s pedagogickými zkušenostmi a také skladatelé pro akordeon.

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých soutěžních kategorií – podle věku, podle repertoáru, podle obsazení (sólisté, komorní hry, orchestry). Soutěžní části mezinárodních akordeonových dní se zúčastnilo na sedm desítek soutěžících. Mezi nimi jsme nacházeli především žáky českých a slovenských základních uměleckých škol a také posluchače pražských konzervatoří. Mezi dalšími, zejména mezinárodními účastníky, početně dominovali účastníci z Německa a Ukrajiny.

Základní uměleckou školu F. Pišingera, Trhové Sviny reprezentovali: sourozenci Štěpánka a Bohumil Čermákovi z Benešova nad Černou ze třídy pan učitele Aleše Parkana, Jan Kai Marek z Čížkrajic ze třídy paní učitelky Jany Šulistové a Matouš Veselý z Todně ze třídy paní učitelky Jany Štorové. Jednalo se o žáky, kteří již v minulosti dosáhli mnoha interpretačních úspěchů a pravidelně se účastní různých interpretačních soutěží a kurzů. ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny spolu se ZUŠ Hlinsko, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a ZUŠ Dubnica nad Váhom měly nejpočetněji zastoupené účastnické výpravy na soutěži za základní umělecké školy. Jihočeský region byl reprezentován vedle naší školy také ZUŠ Jindřichův Hradec a ZUŠ Sezimovo Ústí. Náš region tak reprezentovaly veřejné základní umělecké školy zřizované Jihočeským krajem.

Naši žáci vystupovali v sólových kategoriích i kategorii komorní hry. Bohumil Čermák zcela ovládl kategorii nejmladších interpretů, ve které zcela suverénně zvítězil, ve III. kategorii získal krásné zlaté pásmo Matouš Veselý, v V. kategorii získali zlaté pásmo Štěpánka Čermáková a Jan Kai Marek. Posledně jmenovaní také soutěžili společně v duu v kategorii VIII. V této kategorii získali taktéž zlaté pásmo. Dosáhli tak naprosto excelentních výsledků, tyto výsledky byly navíc umocněny skutečností, že jich bylo dosaženo v těžké konkurenci společnosti žáků, kteří po léta dosahují obdivuhodných interpretačních výsledků na evropských žákovských kolbištích (žáci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – třída paní učitelky Laštovičkové, žáci ZUŠ z Plzně, posluchači veřejné hudební školy ze Lvova).

Přestože jsou tyto výsledky ohromným a naprosto úžasným úspěchem, jedná se o velmi zasloužený výsledek, který naprosto odpovídá tomu, jak se žáci za podpory doma i od svých pedagogů na soutěžní klání připravovali. O prázdninách se účastnili interpretačních kurzů, absolvovali mnoho mimořádných vyučovacích hodin nejen se svými pedagogy, ale s dalšími předními tuzemskými pedagogy akordeonové hry. V každodenní přípravě na hudebním nástroji zdokonalovali své schopnosti. Jejich okolím a rodinným zázemím byly vytvořeny nezbytné podmínky, které se staly předpokladem úspěchu žáků následně při soutěži.

Vytvořit tyto podmínky je v dnešní době jistě nejen v akordeonovém prostředí nesmírně náročné, pedagogové vynaložili mnoho času nad rámec běžné výuky, rodiče museli vytvořit materiální zázemí možných účastí v soutěži, což dnes znamená obstarat dětem profesionální koncertní nástroje vybavené nezbytnou technologií melodického basu s konvertorovým přepínačem v levé ruce. Nástroje s takovouto technologickou dispozicí znamenají pořizovací náklad mnohdy ve výši nového vozu nižší střední třídy. Škola si je vědoma těchto materiálních bariér a jsme tak velmi rádi, že jsme mohli některým našim žákům pomoci pořízením dvou takových nástrojů za zvýhodněných podmínek nákupu pro školu, v té nejzákladnější výbavě a pouze s nejzákladnějším příslušenstvím (přenosná pouzdra). Za účelem nákupu těchto dvou nástrojů uvolnila škola ze svého rozpočtu v letošním roce 300.000,- Kč. Jsme velmi rádi, že jsme tuto výjimečnou možnost jako škola měli, protože naši žáci a jejich pedagogové si to za svůj odpovědný a zapálený přístup k akordeonu opravdu zaslouží.

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny blahopřeje svým žákům akordeonistům k soustavně excelentním reprezentačním výsledkům, a tím spíše k tomuto naprosto nevídanému úspěchu (takovéhoto výsledku jsem za svou sedmnáctiletou pedagogickou praxi na různých školách nebyl nikde svědkem). Těmito výsledky jsou reprezentováni nejen žáci, jejich učitelé a škola, ale také regiony, kde žáci žijí a Jihočeský kraj vůbec. Škola vyslovuje také své upřímné vřelé uznání pedagogům žáků za obětavou práci s obrovským nasazením – za péči a oběti, bez kterých by takových výsledků nemohlo být nikdy dosaženo. V neposlední řadě náleží nebývalé uznání rodičům uvedených žáků za spolupráci a podporu. Díky nim mohlo být vytvořeno žákům všestranně takové zázemí a prostředí, které umožňuje maximalizovat využití žákovského potenciálu k uměleckému vzdělávání a jejich osobnímu rozvoji.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se jakkoli zasloužili o tyto famózní výsledky a přeji nám všem, ať se nám umělecké vzdělávání nadále daří, obohacuje, rozvíjí a kultivuje naše žáky a přináší radost všem v okolí našich úspěšných juniorů – v rodinách, komunitách a obcích.

Za ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny