608 436 941

Učební  plán  základní  školy    6. - 9. ročník / 2. stupeň

Autor: | Zveřejněno: 23. srpna 2021 | 22x

OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časováČas.  Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotacedotace         hodiny
 Jazyk a jazyková1518Český jazyk a literatura Č444315  
 komunikace   -disponibilní hod.  11013 3
             
 1212Cizí jazyk  Aj333312  
          0  
 66Další cizí jazyk Nj/Rj 2226  
             
 Matematika a1518Matematika M344415  
 její aplikace   - disponibilní hod.  10113 3
             
 Informační a11Informační a komunikační Ikt1   1  
 komunikační  technologie         
 technologie            
             
 1113Dějepis D22228  
 Člověk a    - disponibilní hod.  1   1 1
 společnost  Výchova k občanství (Ov) Ov111 3  
    - disponibilní hod.     11 1
 Člověk a příroda2125Fyzika F12216  
   Chemie Ch  224  
   Ekologický přírodopis  Epř22 15  
   a výchova ke zdraví     112  
    - disponibilní hod.    1 1 1
             
   Zeměpis Z22116  
    - disponibilní hod.     11 1
             
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časová   Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotace          hodiny
 Umění a kultura1010Hudební výchova Hv11114  
   Výtvarná výchova Vv22116  
             
 Člověk a zdraví108Tělesná výchova Tv22228  
             
 Člověk a svět práce34Praktické činnosti 1 113  
    - disponibilní hod.  1   1 1
             
 Průřezová témataP           
             
  7disponibilní hodiny  12227 7
             
 VoP            
disponibilní hodiny18           
             
             
 122122Týdenní hod. dotace   30303131122 18
             
   Nepovinné předměty         
   (bez náboženství)