608 436 941

Zahrádkářská

Autor: Marie Plchová | Zveřejněno: 25. dubna 2019 | 185x

báseň pro zahrádkáře

Vážená redakce TSL,

Dne 13. 4. měla výroční schůzi místní organizace Českého zahrádkářského svazu. A jako každý rok, tak i letos přispěla paní Marie Plchová básničkou, která se všem líbila, a tak bychom ji rádi uveřejnili v TSL.

Zahrádkáři nastal čas,

Abychom se sešli zas.

Již i naše zahrádka

Otevírá nám vrátka.

Pojď sem, pojď blíž,

Skloň se ke mně,

Já jsem Tvoje MATKA ZEMĚ.

Nejdřív zemi prorýpat,

Zasít, proplít, zalévat.

Nechce se Ti ohýbat?

Překonej to, kůže líná,

Dokud můžeš, je to prima.

Potěší Tě výpěstky,

Jaké v tom máš úspěchy!?

Slyšela jsem od lidí,

Že Ti je i závidí.

PS: Vidím, že je na čase skončit a jít na kafe.