608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy (12. září)

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně Trhové Sviny | Zveřejněno: 18. července 2020 | 54x

Šumavy není nikdy dost. To je mé tvrzení. Můžeme si položit otázku, proč na nás Šumava až magicky působí, čím nás tak přitahuje. Můžeme si odpovědět, že mohou být na vině média, knihy, propagace. Avšak nakonec sami dojdeme k poznání, jak bohatá je na místa, kam noha turisty nezavítá a v průvodcích se o nich nedočteme. Taková místa na Šumavě jsou, není jich málo a já se již několik let snažím ukázat je turistům v kontrastu s těmi turisticky frekventovanými, které na výletech též nevynecháváme. 

12. září zahájíme náš výlet v Novém Městečku - osadě, po níž byl pojmenován místní autokemp při řece Otavě. Napojíme se zde na Vintířovu stezku. Ta nás nasměruje k blízkému autokempu Annín, ale můžeme zvolit i průchod osadou Rajsko. Staneme v Anínně, u hranice CHKO Šumava. V roce 1796 zde fungovala sklářská huť, která jako první v Rakousku -Uhersku vyrobila rubínové sklo s použitím zlata. Sklárna zde stojí i dnes a opět produkuje sklo. Nové časy přinesly Annínu i zmiňovaný autokemp, penziony, hotel a to, čemu já říkám - lesní městečko. V 60. letech minulého století s rozvojem chataření zde docházelo k větší výstavbě dřevěných chat, které stojí těsně vedle sebe a dnes prakticky v lese. 

Nad Anínem projdeme kolem hrobky Schmidtů v novogotickém stylu z roku 1886 (Schmidtové byli zakladateli zdejších skláren). To se již budeme nacházet poblíž energetického místa. Lesní odbočka nás dovede do zaniklého Mouřence. Z Mouřence zbyla jen studna, bývalá škola a kostel, který bude jedním z cílů našeho výletu. Kostel sv. Mořice byl vystavěn v 1. polovině 13. století, je tedy pozdně románský a v jeho okolí později vznikla již zmiňovaná osada Mouřenec. Osada zanikla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946. Jak již uvedené napovídá, kostel je nejen krajinnou dominantou a je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, ale v jeho těsném sousedství se nachází i kostnice. Poloha kostela na kopci v prostředí hřbitova spolu s kostnicí a okolím láká filmaře. Natáčel se zde seriál Policie Modrava, pohádky Tři životy, Anděl Páně, ale také Toulavá kamera, Cyklotoulky nebo také Zmizelá Šumava s Emilem Kintzlem a Záhady Toma Wizarda. Spolek Přátelé Mouřence z. s. nám připravil komentovanou prohlídku interiéru s předsedou spolku Lukášem Milotou. 

Z Mouřence budeme pokračovat lesní cestou ke studánce U Mukyho, k původní štole na ostrohu skály nad Otavou a vodopádku U Mukyho. To se již budeme blížit ke Klášterskému Mlýnu. I zde se vyrábělo ve sklárně Lötz proslulé sklo. Nejprve sklárna vyhořela, poté vyhlásila bankrot a následně zanikla. Dnes se pyšní památkově chráněnou Spaunovo vilou.

V přímém sousedství je městečko Rejštejn. Rejštejn leží na soutoku řeky Losenice s Otavou a jeho dominantou je kostel sv. Bartoloměje a kámen s prohlubněmi ze středověké úpravny zlatonosných rud. Hřbitov rozprostírající se kolem kostela uchovává nejeden pro znalce Šumavy zajímavý hrob. V případě časových možností jej navštívíme. 

Pěší trasa měří cca 8 km, je nižší, místy střední náročnosti. Ani tento výlet nebude ochuzen o komentář k navštíveným místům, vyprávění starých příběhů a osudů, dobové obrázky ... Výlet je pro svou nízkou terénní náročnost vhodný i pro děti. Přihlášky přijímá KIC Trhové Sviny.