608 436 941

Program KIC na srpen 2020

Autor: šf, mh | Zveřejněno: pátek 17. července 2020 | 59x

Vážení čtenáři, vzhledem k situaci si vyhrazujeme právo změny termínů nebo zrušení akcí týden před konáním. Pokud bude akce zrušena bez náhradního termínu, vstupné budeme vracet.

Od 1. 8. 2020 Emil Hácha - občan, rodák, prezident Výstava mapující životní osudy trhovosvinenského rodáka JUDr. Emila Háchy. Přístupné během otevírací doby KIC. Vstupné zdarma.

Pátek 7. 8. 2020 Koncert Ireny Budweiserové Od 20:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci oslav 500 let Trhovosvinenské madony. Vstupné 200 Kč (150 Kč v předprodeji v KIC T. Sviny).

Sobota 8. 8. 2020 Prázdninová olympiáda Od 15:00 hod. na Velkém rybníce, akce pro děti, vstupné zdarma. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Středa 12. 8. 2020 Loutková pohádka pro děti Na náměstí od 18:00 hod. V případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Čtvrtek 13. 8. 2020 "Trhovosvinenská madona - pět století s námi" Od 18:00 hod. taneční sál KD T. Sviny Přednáška PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. se koná v rámci oslav 500 let Trhovosvinenské madony. Vstupné 50 Kč.

Pátek 14. 8. 2020 Benefiční koncert Štěpána Raka a Jana Matěje Raka Od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice. Vstupné 250 Kč (200 Kč v předprodeji v KIC T.Sviny).

Neděle 16. 8. 2020 Poutní mše svatá od 9:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v T. Svinech

Sobota 22. 8. 2020 Sváteční chrámový koncert Od 20:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Jaroslav Svěcený - housle, průvodní slovo

Varine Mkrtchyan (Arménie) – soprán

Lucie Tćth - klavír

ZUŠ F. Pišingera : Ema Králová – kytara, ze třídy Mgr. Iriny Hromkové, Violoncellové kvarteto ze třídy pí. učitelky Radky Hájkové s doprovodem bicích nástrojů: Ludmila Rouhová, Marie Rouhová, Kateřina Korbelová, Marcel Cibulka, Marek Cibulka. Program je koncipován k výročí 500 let Trhovosvinenské madony Vstupné 350 Kč Předprodej v KIC T. Sviny, Žižkovo nám. 92, 386 301 488, kic@tsviny.cz CBsystém.cz.

Středa 26. 8. 2020 Loutková pohádka pro děti Na náměstí od 18:00 hod. V případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Sobota 29. 8. 2020 Rozloučení s létem pro všechny generace od 10:00 hod. do 24:00 hod. na Buškově hamru. Vstupné zdarma.

Září 

Sobota 12. 9. 2020 Za přírodou historií a energií Šumavy Výlet na Šumavu, v 7:30 hod odjezd od staré radnice Žižkovo nám. 32 Trhové Sviny, KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel. 386 301 488, 400 Kč; senioři, studenti 320 Kč.