608 436 941

Kulturní léto

Autor: Jan Štifter | Zveřejněno: čtvrtek 25. srpna 2022 | 19x

Trhové Sviny zažívají kulturní léto. Vedle Svinenského čtení, které týden strhávalo pozornost k literatuře, se nesly prázdniny ve znamení koncertů, filmových projekcí, pohádek nebo historických vycházek. Ožívá tak centrum města, památky i okrajové části – příležitost dostává stará fara, poodhaluje svůj jedinečný potenciál.

Jako by některé věci byly neoddělitelně spojené s místy – a říkají si o návrat. „Když jsem byla malá, chodili jsme na starou faru na loutkové divadlo. Pozapomenutá tradice se právě teď obnovuje,“ řekla svinenská pamětnice Marie Plchová. Fara je příležitostí. Nejen pro vzpomínání, ale také pro kulturní rozvoj města. Dvůr už teď zaplňují pohádky nebo letní kino, vnitřní prostory zatím vyhlížejí proměnu. Historický areál stojí na novém začátku – a lidé přicházejí, aby nasáli kus zdejší atmosféry, ukousli si z kulturního koláče, který na letošek napeklo město, a nechali tak vplout prostranství staré fary do svinenského kulturního prostředí. Fara znovu srůstá s městem a s lidmi. Genius loci vypráví o nejstarších dějinách, protože objekt tu nejspíš stál už v předhusitských časech – a štěbetání dětí ve zdejších tvůrčích dílnách ukazuje faru jako živoucí místo, místo s nadějí.

Tradiční součástí svinenského léta je koncert Jaroslava Svěceného. V neděli 24. července propojil v kostele Nanebevzetí Panny Marie baroko s budoucností. Na klarinet ho doprovázela Anna Paulová, na cembalo Jitka Navrátilová. Kostel se tak opět stal koncertním sálem evropského formátu: chrám ožil tóny hudebních mistrů.

Z výšin na zem, a pak ještě níž, do nejspodnějších pater společnosti zavádí návštěvníky letní cyklus vycházek s názvem Hříšní lidé města Trhové Sviny. Představuje mordýře, rváče a jiné poděsy na přelomu 19. a 20. století. Odkrývá každodennost města a jeho odvrácenou tvář, příběhy, na které by se zapomnělo, kdyby svědectví nevydaly archivy nebo tehdejší dobový tisk, který se vyžíval v aférách a skandálech. Poslední letošní termín je 8. října od 14 hodin, začátek je u kostela a konec na hrázi Velkého rybníka. Informace z vycházek ještě letos doplní nová publikace.