608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: 18. května 2022 | 28x

V sobotu 16. července 2022 z Rejštejna proti proudu řeky Losenice, pohodlnou cestou a pod horou Nad Rejštejnem (848 m n. m.), se k soutoku Zlatého potoka s Losenicí vydáme kolem bývalé Václavíkovy pily a také továrny Franze Watzlawicka.

To ale již stojíme na hranici Národního parku Šumava. Továrna byla vybudována v roce 1878. Jaký vliv měla na tuto oblast a jaký neobvyklý sortiment vyráběla, si přiblížíme u dosud stojícího torza.

Od hory Dvorský vrch (701 m n. m.) s dochovanými zlatonosnými štolami a opouštěje břehy Losenice prostoupíme do nitra Národního parku Šumava. Ano, již samotný úvod napovídá, že našemu zájmu se bude těšit krásné a zalesněné území mezi Kašperskými Horami, Rejštejnem a Horskou Kvildou. Tato oblast poskytuje mnoho lesních enkláv, zákoutí i výhledů a i míst, kam turisté často nezavítají. Neobjevují se v mnoha průvodcích, nestojí zde mnoho hotelů a sjezdovek. Tato místa jsou ukrytá v lesích, v lukách a často i mimo turistické trasy. 

Jakmile opustíme asfaltovou cestu z vedoucí z Rejštejna, krajina se před námi začne zvedat. Půjdeme okrajem pastviny, podél lesa, krajinou mému srdci blízkou, zdánlivě opuštěnou...

A stačí se ve stoupání otočit a spatříme špičky smrků protějšího Dvorského vrchu. Postačí střední stoupání a ocitneme se na otevřeném místě s výhledem na hraniční část Šumavy.

Před námi, již mezi stromy, vykukuje osada Malý Kozí Hřbet. Z mého pohledu osada se zvláštním kouzlem i zádumčivou atmosférou. V nadmořské výšce 840 m si stěží dokážeme představit, jak se zde hospodařilo. Zůstala zde stát bývalá hospoda, hájenka a minimum původních chalup. Jedna ze zvláštností je kaple Panny Marie, u jejíhož vchodu je staré umrlčí prkno. Osadu založili dřevaři a vedla tudy větev Zlaté stezky - kašperskohorská.

Opustíme Malý Kozí Hřbet (Cimruky) a mineme odbočku na Velký Kozí Hřbet. Staneme v místní části Dobronín. I Dobronín je mimo potřebné příjezdové cesty a tvoří jej několik stylových chalup v řadě. Nelze pominout, že i zde vzniká nová zástavba, která do této krajiny zcela nepatří. Toto místo objevili i filmaři. Jedna z původních chalup se objevila v seriálu Policie Modrava.

Krajinou s pastvinami odbočíme k lesu. Již zřetelněji stoupáme úbočím Huťské hory (1187 m n. m.). Otevírající se planina nás zavede do zaniklé Flusárny. Polosamotu tvořila skutečná flusárna, která dodávala potaš do okolních skláren. Dnes tu najdeme jen základy domu, krásnou vyhlídku a rozcestník mnoha cest, odpočinkové místo. Začneme zřetelněji klesat. Pod lesem se ocitneme na Vogelsangu/Podlesí. Zde stávala v minulých stoletích sklárna. Nyní zde najdeme ranč Vogelsang - známé filmové místo seriálu Policie Modrava. Také zde najdeme Rezidenci Vogelsang s přístupnou kaplí sv. Barbory. Dnes zde již nenajdeme ani sklárnu, ani školu, ale živo zde opět je. Ranč má turistům co nabídnout, rezidence je přestavěným areálem z původního loveckého zámečku, místo konání svateb a společenských akcí s obnovenou kaplí. Rovněž zde najdeme chov bizonů a daňků a dalších zvířat.

Opustíme Vogelsang a následně stojíme u studánky s "kapličkou" Vogelsang s výbornou vodou. Pak nám již zbývá jen přejít kovový most přes Losenici. Jsme v cíli. 

Trasa měří cca 9 km a je nižší, místy střední náročnosti. Nevyhneme se stoupání, ani klesání, proto doporučuji vhodnou obuv. Poznáme současnou, ale i historickou podobou navštívených míst, historická data a místní zajímavosti a při příhodné viditelnosti se pokocháme několika výhledy. Pojedeme klimatizovaným autobusem. Přihlášky přijímá Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech, kde je rovněž při osobní návštěvě k dispozici pozvánka a mapa výletu v tištěné podobě. 

Těšte se s námi …