608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně    Trhové Sviny | Zveřejněno: 17. března 2022 | 12x

Letos se těšte na 4 výlety

Milí příznivci Šumavy a turistiky, zahajujeme další sezónu celodenních výletů Za přírodou, historií a energií Šumavy. Vydáme se ji poznávat v termínech: 21. května, 18. června, 16. července a 10. září 2022.

 V sobotu 21. května se z Filipovy Huti (nejvýše položené osady v České republice), nitra Národního parku Šumava, vydáme lesní krajinou po žluté turistické stezce smrkovými lesy s místy malým i středním poškozením kůrovcem, zkrátka do míst tichých, ale i plných zvonění bublajících potoků a potůčků. Po cca 2 kilometrech projdeme kolem Lovčí skály (1 165 m n. m.). Kolem několika slatinných míst a nepřístupných I. zón Národního parku Šumava nás cesta zavede k okraji Nové slati, která svými pramínky a potůčky napájí Modravský potok. Ocitáme se u Černohorské nádrže. Ta je již částečně vyschlá, zásobovaná Černohorským potokem v nadmořské výšce okolo 1 100 m, nepřístupná a nachází se na severním okraji slati. Odbočíme na Vltavskou cestu, na pravé straně cesty má Černohorský potok již větší spád a my začneme mírně klesat. Přejdeme přes dřevěný most Modravský potok, který po krátkém úseku přibírá do svých vod právě Černohorský potok. To jsme již ale na Nové březnické cestě, která tyto svižné a bublající vody lemuje. Nyní se přibližujeme k Modravě a otevírá se nám výhled na Klostermannovu chatu. 

Modrava je starou dřevařskou obcí, s místy ještě dochovanou zástavbou a nelze jí upřít několik zajímavostí. Připomenu jen několik současných i historických: milíř v centru obce, soutok Modravského, Luzenského a Filipohuťského potoka tvořící řeku Vydru, Klostermannova chata, "vila" Zdeňka Bakaly...

Modrava je uváděna jako nejbohatší obec v České republice. Modrava se v polovině 18. století rozvíjí jako lovecká a rybářská osada a do této doby se trvalé osídlení v pramenech nezmiňuje. Právě v jejím katastru se těžilo rezonanční dřevo a zpracovávalo v místní pile. Dnes je samostatná obec především turistickou křižovatkou a rájem turistů s mnoha penziony. V případě časových možností zde navštívíme Návštěvnické centrum Dřevák nebo informační středisko pro nákup suvenýrů. 

Nad Modravou odbočíme na NS Modrava - Filipova Huť. Vede lesem, proti proudu Filipohuťského potoka (s malými kaskádami), měří cca 1,5 km a seznamuje nás s místní faunou a flórou. V případě přítomnosti 2. průvodce bude možnost rozdělit se na 2 skupiny a s jednou skupinou obejít nejnáročnější část naučné stezky. Rovněž v případě deštivého počasí můžeme tento úsek obejít téměř zcela. Po zbytek naučné stezky budeme prostupovat luční krajinou s výhledem na nivu Filipohuťského potoka s rozesetými smrky. Jsme zpět ve Filipově Huti, jsme v místě našeho odjezdu. 

Pěší trasa je nízké náročnosti, s minimem klesání a stoupání, vyjma krátkého úseku NS Modrava - Filipova Huť (lze případně obejít). Výlet doporučuji turistům všeho věku, kteří se v delším i kratším stoupání rychleji unaví, ale zvládnou putování krajinou v délce 11 kilometrů. Doporučuji zvolit vhodnou obuv a oblečení. 

Přihlášky přijímá Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech. K dispozici tam též bude mapa výletu a pozvánka. 

Tak, na jarní Šumavě ...