608 436 941

V novém roce pár knižních novinek…

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: 19. prosince 2021 | 13x

Rádi bychom vám v novém roce představili pár knižních novinek, které si samozřejmě můžete zakoupit u nás v Kulturním a informačním centru.

První knihou, se kterou bychom vás rádi seznámili, je kniha dvojice autorů Daniela Kováře a Jana Štiftera Svinenské návraty II. Kniha volně navazuje na první díl Svinenských návratů. Jedinečný soubor fotografii a pohlednic pochází ze sbírek Jihočeského muzea a rodinných archivů, mnohé snímky jsou zde publikovány vůbec poprvé.

Milovníky české architektury jistě potěší kniha Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280-1520. Kniha sice není úplnou knižní novinkou, ale určitě stojí za zmínku.

Interpretace obsažená v této knize je vystavěná na příkladu jednoho z nejvýstavnějších jihočeských pozdně gotických městských kostelů, farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Je založena na důkladné rešerši písemných pramenů a rekonstrukci stavebního a uměleckého vývoje kostela a pokouší se rozkrýt sociální předivo, které tuto stavbu i její předchůdkyně doprovázelo od 13. do první poloviny 16. století.

Kniha je doplněná velkým množstvím fotografií. Knihu autorů Roberta Šimůnka a Romana Lavičky vydalo českobudějovické pracoviště NPÚ.

Dalším neméně zajímavým titulem je kniha Doudlebsko v kuchyni a u stolu.

Autor Jan Šimánek při jejím psaní vycházel z vyprávění pamětníků, odborné literatury, kronik a memoárů. Líčí nejen podobu selského jídelníčku před sto a více lety, ale i jak vypadaly staré kuchyně a topeniště, jaké plodiny se v minulosti pěstovaly, jak lidé přežívali období hladu a válek, jak se vařilo na farách a panských sídlech, o svatbách a o posvíceních nebo jak probíhalo pečení chleba, nakládání zelí či zabijačka prasete…

V knize najdete i původní recepty na některá jídla. Jako například recept na drbáky, kocmatice, nedělní odpolední mlsku a mnoho dalších možná už zapomenutých receptů…