608 436 941

Zemřel pan Jiří Vretos

Autor: Jménem spolupracovníků MěKS a ochotnického souboru František Herbst | Zveřejněno: pondělí 16. listopadu 2020 | 130x

V úterý 10. listopadu 2020 odešel navždy z tohoto světa ve věku 72 let muzikant, provozovatel restaurace v kulturním domě T. Sviny a kamarád - pan Jiří Vretos.

Během svého života se stal nedílnou součástí kulturního života nejen v Trhových Svinech, ale i v okolí. Určitě si mnozí z Vás vzpomenou na jeho dlouholeté působení v kulturním domě ve Strážkovicích, kde se podílel na přípravách a zajištění plesů, zábav a celé řady dalších společenských akcí. Po příchodu do kulturního domu v Trhových Svinech se aktivně zapojil do kulturního života v našem městě. Připomeňme například pořádání nezapomenutelných Muzikantských bálů, Setkání heligonkářů nebo soutěží ve výrobě sulcu a velikonoční sekané. Měl rád hudbu a jako muzikant a hráč na trubku si rád příležitostně zahrál i s místní Podhorankou nebo legendárními Babouky.

Bylo nám ctí se s panem Jiřím Vretosem potkávat nejen v kulturním domě, ale i při jiných příležitostech a s úctou na něho vzpomínáme.