608 436 941

Gratulace

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: čtvrtek 3. září 2020 | 51x

Starostka města Mgr. Věra Korčaková se 14. srpna připojila ke gratulantům při významném životním jubileu 90 let paní Slavky Mickové z Trhových Svinů. Popřála oslavenkyni hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.