608 436 941

SDH Něchov gratuluje

Autor: To vše přejí Něchováci | Zveřejněno: 26. května 2020 | 66x

Životní jubileum oslavil náš kamarád i člen Sboru dobrovolných hasičů Něchov pan Ladislav Holý. Dne 13. května oslavil své krásné 80. narozeniny. Za celý sbor i obec mu přejeme především pevné zdraví, krásná léta a stále pozitivní pohled na život.