608 436 941

Gratulace k devadesátinám

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 2. března 2020 | 11x

Blahopřejeme ke krásnému životnímu výročí panu Ladislavu Krátkému z Trhových Svinů. Toto vzácné jubileum pan Krátký oslavil

s nejbližší rodinou ve středu 4. března 2020.