608 436 941

SDH Něchov gratuluje

Autor: To vše přejí Něchováci | Zveřejněno: 22. listopadu 2019 | 66x

Životní jubileum oslavil náš kamarád i člen Sboru dobrovolných hasičů Něchov pan Miroslav Strnad. Dne 10. listopadu oslavil své krásné 70. narozeniny. Za celý sbor i obec mu přejeme především pevné zdraví, krásná léta a stále pozitivní pohled na život.