608 436 941

Blahopřání jubilantovi

Autor: Veronika Tučková | Zveřejněno: 9. února 2024 | 11x

Dne 2. února oslavil životní jubileum náš dlouholetý člen, pan Jan Veselý. Své 85. narozeniny oslavil v kruhu svých nejbližších. Za Sbor dobrovolných hasičů Něchov mu přišli pogratulovat členové SDH Jan Brabec, Tomáš Šedivý, Jaroslav Mráz a Iveta Ryšánková. 

Přejeme našemu dlouholetému členu zejména pevné zdraví a ještě mnoho životní radosti.

S gratulací se přidává celý Sbor dobrovolných hasičů a hasiček z Něchova.