608 436 941

Gratulace k životnímu jubileu

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: středa 10. srpna 2022 | 37x

Dne 15. července 2022 oslavila v dobré kondici a s životním elánem velké jubileum 90 let paní Věra Špulková z Trhových Svin.

Gratulovat přišla i starostka města Mgr. Věra Korčaková.