608 436 941

Nezaměstnanost v ORP Trhové Sviny

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 21. března 2021 | 40x

Jak ji ovlivnila pandemie?

Nezaměstnaností v našem městě a na celém území obce s rozšířenou působností, které spadá pod Trhové Sviny, jsem se zabývala naposledy v roce 2016. Výsledky byly velmi dobré ve srovnání s obdobím hospodářské krize, která začala v roce 2008. Výsledky za město Trhové Sviny byly dokonce lepší než v celém Jihočeském kraji, a ten zase byl lepší než celá ČR.

Čísla se v jednotlivých letech příliš nelišila, proto jsem tuto statistiku přestala sledovat. V letošním roce jsem si ale řekla, že by bylo zajímavé se podívat, co s nezaměstnaností udělala pandemická situace. Použila jsem údaje z let, ve kterých jsem naposledy nezaměstnanost sledovala, a přidala jsem údaje za letošní a loňský rok. Všechny statistické údaje mi poskytl Úřad práce České Budějovice. (Rozdíly jsou počítány z nezaokrouhlených čísel, proto nemusí odpovídat jednoduchému rozdílu).

Tab. úvod

Z následující tabulky je vidět, že pro celé ORP Trhové Sviny znamenal loňský rok jen mírné navýšení nezaměstnanosti obyvatel o 0,7%, pro samotné město o 0,6%.

Tab.1

Ve srovnání s rokem 2014 jsme na tom ale stále výrazně lépe. V loňském roce oproti roku 2014 naopak nezaměstnanost poklesla, a to za celé ORP o 3% a ve městě samotném o 2,5%.

Pokud předchozí tabulku znázorníme v grafu, je přehledněji vidět, jak se jednotlivým obcím v ORP TS ve sledovaných letech vedlo. Pochopitelně u menších obcí může i menší změna v počtu nezaměstnaných znamenat větší percentuální výkyv.

Další zajímavé srovnání je samotného města Trhové Sviny s ORP TS, dále s okresem České Budějovice, s Jihočeským krajem i s celou Českou republikou.

Tab. 2

Ve všech uvedených letech má město Trhové Sviny nižší míru nezaměstnanosti než ORP TS. Kromě výjimky v roce 2014, totéž platí i ve srovnání s českobudějovickým okresem. Po všechna sledovaná léta si naše město drží nižší míru nezaměstnanosti, než je v Jihočeském kraji i než v celé ČR. Podobně to platí i pro celé ORP TS.

Tab.3

Pro posouzení celkové stavu nezaměstnanosti je ale důležité srovnání, jaké věkové skupiny a jaké úrovně vzdělání nezaměstnanost zasahuje výrazněji. Následující tabulky a grafy se týkají města Trhové Sviny.

Tab.4

Tab.5

Určitě není překvapivé, že nezaměstnanost se příliš netýká mladých do devatenácti let, většina mladých se v tomto věku ještě vzdělává a připravuje se na budoucí zaměstnání. Podobně je to i v kategorii nad 60 let, kdy je možné začít čerpat starobní důchod. Vyšší počet nezaměstnaných je ale vykazován nejen ve věkové kategorii tzv. absolventů, ale i ve věku do 39 let. Je zřejmé, že podpora zaměstnávání absolventů příliš nefunguje. Příčina nezaměstnanosti v kategorii do 39 let by jistě stála za hlubší analýzu. Ve věku nad 50 let nezaměstnanost opět mírně vzrůstá.

V této statistice pracuji s poměrně nízkými čísly, tedy i malý rozdíl může v procentech znamenat rozdíl výraznější. V tomto smyslu lze říci, že pokud srovnáme rok 2014 a 2020 v jednotlivých věkových kategoriích, byl zaznamenán rovnoměrný pokles nezaměstnanosti

V další tabulce je srovnání toho, jak se nezaměstnanost týká jednotlivých stupňů vzdělání. Nejvíce nezaměstnaných bylo v obou srovnávaných letech u středoškoláků bez maturity. Za povšimnutí jistě stojí, že právě u této kategorie spolu s kategorií lidí se základním vzděláním došlo k největšímu poklesu nezaměstnaných. Je jistě pozitivní, že více než třetina nezaměstnaných s tímto vzděláním našla práci, zároveň to ale znamená, že nejvíce pracovních míst je v našem regionu nabízeno právě pro méně vzdělané.

Tab.6

Tab. 7

Posledním sledovaným jevem je délka evidence nezaměstnaných. V tomto případě bych řekla, že jsou výsledky nejzajímavější. Zatímco mezi evidovanými v rozmění 6-12 měsíců nedošlo téměř k žádné změně, výrazně poklesl počet nezaměstnaných u krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaných. Především v případě dlouhodobě nezaměstnaných pracujeme jen s nízkými čísly, ale u krátkodobě nezaměstnaných jde jistě o pozitivní posun. Důležité je, že dlouhodobě nezaměstnaných je výrazně méně. Bezpochyby je nutné ale vzít do úvahy fakt, že tento údaj je ovlivněn i tím, jak dlouho stát poskytuje finanční podporu v nezaměstnanosti.

Tab.8

Tab. 9

Musím přiznat, že po všech zprávách, které všichni sledujeme v médiích, jsem čekala daleko horší výsledky, zvláště pokud je srovnáme se statistikami o pár let staršími. Nezaměstnanost je často politiky používána jako argument pro různá opatření, ale hlubší analýza toho, co mělo a má vliv na její současný stav, nebyla zpracována. Ani já se neodvážím z uvedených dat cokoli vyvozovat. Jen zopakuji, že vysoká míra nezaměstnanosti je nebezpečná, jistě se jí obává každý z nás. Na druhou stranu, i jako zástupce zaměstnavatele, musím konstatovat, že minulé roky nám ukázaly, že pokud je nezaměstnanost příliš nízká, je mimořádně obtížné získat schopného člověka - ať už pro firmu nebo pro úřad.