608 436 941

Městská policie a Policie ČR informujÍ

Autor: Aleš Fajtl, vedoucí MP npor. Mgr. Jan Nový, vedoucí OOP ČR | Zveřejněno: úterý 21. listopadu 2023 | 27x

Blíží se konec roku a je na místě, abychom trochu bilancovali, zhodnotili výsledky naší práce, trochu se poučili a předali poznatky a informace dál. To znamená vám, čtenářům Trhovosvinenských listů.

Policisté Obvodního oddělení PČR v Trhových Svinech se v uplynulém období opravdu nenudili. Krom běžného nápadu trestné činnosti, jakou je pouliční kriminalita, se museli zabývat novými formami kriminality, a to IT (počítačovou) kriminalitou.

Jedná se o velmi specifickou a sofistikovanou kriminalitu a její pachatelé jsou velmi zdatní a vynalézaví. Jejich postupy se neustále vyvíjí, nachází nové a nové způsoby jak své oběti obelstít a připravit je tak o úspory.

Přesto, že banky své klienty upozorňují na rizika spojená s nevhodným přístupem k internetovému bankovnictví, kdy uživatelé neuváženě sdělují cizím lidem své PINy, ověřovací kódy, kompletní údaje k platebním kartám atp., najde se stále mnoho těch, kteří tak bez rozmyslu učiní.

Preventivní policejní složky, ale i sdělovací prostředky se snaží o osvětu a předkládají divákům, posluchačům či čtenářům upozornění, aby nereagovali na kontakty po telefonu, nebo nabídky na internetu, které se mnohdy tváří velmi seriózně.

V poslední době je velmi populární nabídka investice do kryptoměn. Útok pachatelů je velmi nenápadný. Ve vašem počítači se vám objeví nabídka k možné investici. Pokud zareagujete tak, že ji odkliknete, ve velmi krátké době se vám ozve někdo, kdo vás o výhodnosti investice a zhodnocení vkladu bude přesvědčovat. Pokud tak učiníte, na vaší aplikaci po určitou dobu vidíte graf a sumy, jak se vám peníze zhodnocují. Vše je však jen virtuální. Vaše peníze jsou již nenávratně pryč, většinou končí v zahraničí na neadresných, nedohledatelných účtech.

Naše upozornění?

  1. Nikdy nereagujte na telefonáty spojené s ohrožením vašeho účtu. Navštivte v tom případě pobočku nebo si tam zavolejte sami.
  2. Nikdy nic neplaťte, když něco prodáváte.
  3. Převody peněz na kartu nejsou možné, vždy jen na účet.
  4. V případě nabídek investic či vkladů do kryptoměn vždy vyhledejte finančního poradce a s ním celou věc proberte.

Vyzýváme k obezřetnosti. Od počátku roku totiž evidujeme 28 případů spojených s touto nezákonnou činností a poškození v nich přišli o několik milionů korun.

Všichni policisté našeho oddělení vám přejí, abyste se nikdy nestali obětí kriminality, klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Rovněž Městská policie v Trhových Svinech měla v roce 2023 napilno. Krom běžné strážní a obchůzkové činnosti, řešení veřejného pořádku a dopravy ve městě také uspořádala přednášky ve školkách, školách a pro různá občanská sdružení. Debatovalo se o problémech spojených s IT kriminalitou, kyberšikanou, šikanou přímou, o dopravní bezpečnosti a dalších činnostech městské policie.

Do správy jim také spadlo rozšíření městského kamerového systému v obci, který přispěje k větší bezpečnosti a pro policisty PČR nová forma zajišťování důkazních prostředků.

Na žádost místních občanů bylo přistoupeno k rozšíření míst, kde se provádí měření rychlosti ve spádových obcích.

Na tom, abychom žili v bezpečném městě, se podílí nejen městská policie a Policie ČR, ale i vy, občané Trhových Svinů a okolí.

Proto v případě zjištění nezákonného jednání neváhejte a kontaktujte Městskou policii osobně v terénu či na služebně od pondělí do pátku od 6,00 do 18,00 hodin a v pátek a sobotu od 18,00 do 6,00 hodin, nebo na telefon: 734 762 955, PČR pak na linku 158.