608 436 941

Covid v domě s pečovatelskou službou

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 21. března 2021 | 21x

Na začátku března přišla velmi špatná zpráva. Necelý týden před tím, než měl do našeho domu s pečovatelskou službou přijet tým, který by zdejší obyvatele naočkoval, objevily se zde první případy COVID – 19. Místo zajišťování očkování nás tedy čekalo zajištění hromadného testování. Bohužel, ne všichni k tomuto přistoupili zodpovědně, ne všechny kontakty byly nahlášeny. Testovací tým, na který jsme museli čekat déle, než jsme předpokládali, odebral testy jen vytrasovaným. Protože se i po testování začaly objevovat další případy, pomohli jsme si antigenními samotesty, nakoupenými pro náš úřad. Velice doufám, že všichni nakažení v boji s touto nemocí nakonec zvítězí, a zároveň doufám, že už nikdo nebude tuto nemoc podceňovat. Pohyb po budově bez jakékoli ochrany dýchacích cest – přestože jsme všem poskytli respirátory – je skutečně neomluvitelný.

Obrovský dík patří všem pečovatelkám společnosti Ledax, které riskovaly vlastní zdraví (pořád nechápu, proč byly sociální pracovníci v terénu v očkovací strategii státu přeskočeny), zvláště paní Mgr. Kateřině Sklářové, se kterou jsem byla neustále v kontaktu, a jejíž pomoc nepochybně přispěla k tomu, že se virus nerozšířil ještě více a že nikdo nezůstal bez pomoci.

Také chci poděkovat našim zaměstnancům především z řad sociálního odboru a městské policie, kteří dobrovolně provedli antigenní testování u obyvatel domu s pečovatelskou službou.

Kromě potíží, které nákaza přinesla, to bohužel znamená i to, že hromadné očkování přímo v domě s pečovatelskou službou se odkládá na neurčito.