608 436 941

Školní jídelna

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 21. března 2021 | 26x

Určitě největší událostí druhé poloviny měsíce března bylo zahájení rekonstrukce jídelny základní školy. Na ohlédnutí za komplikovanými a zdlouhavými přípravami této akce bude čas, až bude celá rekonstrukce dokončená. Nyní považuji za nejdůležitější informovat rodiče, že jejich děti zcela jistě bez oběda nezůstanou. První stupeň bude docházet do Střední školy Trhové Sviny – tedy jen do budovy přes ulici. Tímto bych chtěla všem zaměstnancům této jídelny a především panu řediteli Ing. Tomáši Kalenovi poděkovat za pochopení i za vstřícnost. Kromě prvního stupně naší základní školy zajistí i obědy pro studenty gymnázia, a to v prostorách restaurace Junior.

Druhý stupeň se bude stravovat v prostorách, kde je v současnosti tzv. cvičný byt. Bývalé žákyně si jistě pamatují, kde je cvičná kuchyně, pro bývalé žáky je to vedle dílen. Byly zde provedeny potřebné úpravy, vše je pochopitelně odsouhlasené krajskou hygienickou stanicí.

Obědy bude dovážet firma Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která má certifikát na přípravu stravy pro školská zařízení. Nebudou se používat žádné plastové obaly, žáci dostanou oběd na talířích tak, jak byli zvyklí.

V tomto týdnu (před uzávěrkou TSL) se pilně stěhuje, aby mohla být stavba předána firmě i s malým předstihem. Protože naše základní škola stále funguje jako krizová škola, bude stravu pro děti, které sem i nyní v době uzavření škol docházejí, zajišťovat naše mateřská škola.

Pro kolik dětí a po jakou dobu bude poskytováno stravování v náhradních prostorách, závisí na rozvolňování proticovidových opatření. Vše je připraveno tak, aby byla strava zajištěna pro všechny naše žáky. Podle smlouvy, která byla součástí výběrového řízení na dodavatele stavby, musí být stavba dokončena před koncem srpna. Všichni už se těšíme, že děti po prázdninách přijdou do nové jídelny, ale především na to, že jídla budou vařena v nové, moderní a všem normám vyhovující kuchyni. Do té doby žáky i jejich rodiče prosím o trpělivost a shovívavost. Trocha nezvyku a snad i nepohodlí jistě bude stát za to.