608 436 941

Sběrný dvůr bez pana Hackera

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. února 2021 | 33x

Musím přiznat, že když jsem se dozvěděla, že pan Ing. František Hacker se tentokrát již definitivně rozhodl opustit svou práci v našem sběrném dvoře, bylo mi to velice líto. Určitě nejen já jsem si při návštěvě sběrného dvora zvykla na to, že ke mně vždy vyrazil svým rázným krokem a se zájmem, skoro jako bych přivážela nějaké poklady. Pokud jsem si nebyla jistá, kam co patří, většinou mi to vzal z rukou a sám to odnesl na patřičné místo. Musela jsem ale uznat, že i loňský rok, který byl pro mnohé příležitostí k větším úklidům, a sběrným dvorem prošlo výrazně větší množství odpadů, přispěl k jeho rozhodnutí skončit se svou prací ve sběrném dvoře. Nezbylo než vypsat výběrové řízení na nového provozovatele sběrného dvora. Podmínky pro toho, kdo může s odpady nakládat, jsou ale takové, že se ve výběrovém řízení ukázalo, že je může splnit jen firma, která má pro nakládaní s odpady celou řadu oprávnění. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla firma Marius Pedersen, a.s. Doufejme tedy, že i s novým provozovatelem bude náš sběrný dvůr dobře fungovat, tak, jak jsme byli zvyklí.

Panu Františku Hackerovi bych chtěla i touto cestou – a věřím, že zdaleka nejen za sebe – velice poděkovat za všechna ta léta, kdy se o náš sběrný dvůr staral, a popřát mu mnoho dalších spokojených let.