608 436 941

3. aktualizace územního plánu

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. prosince 2020 | 21x

Usnesení zastupitelstva města o schválení 3. aktualizace územního plánu možná lze snadno přehlédnout. Ani na samotném jednání nebyla k tomuto bodu žádná významnější diskuse. Pouze jsme přivítali p. Jiřího Fuku, jednatele firmy Doppler, který představil záměry firmy na pozemcích vpravo od silnice na Bukvici, jejichž změna byla zahrnuta do této aktualizace. Na jarním jednání jsme tuto aktualizaci neschválili kvůli ploše navazující na sídliště Budovatelská, která se měla změnit na plochu určenou pro průmysl. Toto bylo dle rozhodnutí zastupitelstva napraveno. V nové aktualizaci byla splněna většina požadavků soukromých osob především k individuální výstavbě. Byla splněna i zákonná povinnost a do územního plánu města byl v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje zahrnut severní obchvat – jeho opravená verze.