608 436 941

Vodné, stočné

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 27. prosince 2020 | 24x

V tomto čase se vždy ohlížím za adventními akcemi, na kterých jsme měli možnost se setkat. V letošním roce jsme bohužel tuto možnost neměli. Doufejme tedy, že se rok 2021 začne vracet k normálnímu běhu roku, tak jak jsme byli zvyklí.

Nová situace ale neznamenala méně práce, spíše naopak. Po téměř měsíčním ochromení větší části úřadu, o kterém jsme psala v minulém čísle, bylo co dohánět. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o dokončení všech prací, u kterých bylo nutné dodržet termíny. Za jeden z největších úspěchů považuji i to, že se podařilo sestavit návrh rozpočtu tak, aby byl schválen zastupitelstvem města. Velké poděkování patří radě města, která se od listopadu scházela každý týden, přestože jednání jsou naplánována po čtrnácti dnech. I díky tomu se podařilo na prosincovém jednání zastupitelstva města schválit velmi důležité body.

Cena vodného a stočného se netvoří náhodně. Je zde velmi silný tlak od státu, který kontroluje, zda města a obce vybírají dostatečně vysoké vodné a stočné. Tímto výběrem je nutné krýt obnovu vodohospodářského majetku. Dostatečná výše vodného a stočného je i jednou z podmínek k získání dotací na rozšiřování vodohospodářské sítě. I díky tomu jsme tomu v minulosti získali dotaci na vodovod do Třebíčka a Bukvice, který již byl realizován. V letošním roce jsme získali dotaci na vodovod a kanalizaci na Svatou Trojici, jejichž realizace je plánována na rok 2021.

Při výpočtu výše vodného a stočného postupujeme především v souladu se schváleným Plánem financování obnovy vodohospodářského majetku města Trhové Sviny. V tomto plánu je schváleno postupné, ne příliš vysoké navyšování. Vodné na rok 2021 bude navýšeno o 73 haléřů a stočné o 66 haléřů. Pro lepší představu uvádím celkové navýšení ceny na osobu a rok (počítáno podle „tabulkové“ průměrné spotřeby), které vychází na 56 Kč.