608 436 941

V třídění jsme opět nejlepší!

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 23. listopadu 2020 | 24x

V letošním roce jsme si museli na výsledky úspěšnosti jednotlivých obcí v třídění odpadu počkat. Jarní vyhlášení vítězů bylo odloženo na podzim, ale ten se ukázal pro společná setkávání ještě méně příhodný. V polovině října přišly na úřad dva balíčky, které nikdo nečekal. Kromě drobných dárků (skončily u těch, kteří se o tříděný odpad starají) balíčky obsahovaly i dva diplomy, ze kterých bylo zřejmé, že jsme stejně jako vloni zvítězili, a to opět v obou soutěžích. V loňském roce k výhře náležel i šek na odměnu 20 tisíc Kč, ten jsem ale ani po důkladném prohledání balíčků nenašla.

V soutěži Jihočeši třídí odpady 2019 jsme v kategorii obcí a měst s 2 000 – 7 000 obyvateli podobně jako v loňském roce zvítězili s obrovským náskokem, získali jsme dokonce dvojnásobek bodů ve srovnání s druhým v pořadí. Bodově se zde hodnotí celkem devět kritérií, přičemž největší hodnotu má výtěžnost papíru, plastu, skla a kovu – vše je přepočítáváno na kilogramy na obyvatele. Jak se můžete na webových stránkách www.jihocesketrideni.cz přesvědčit, získali jsme 650 bodů (v loňském roce 570 bodů). Druhé v pořadí, město Jistebnice, získalo 322 bodů.

V soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2019 společně soutěží obce bez rozdílu velikosti po jednotlivých okresech a jejich úspěšnost se hodnotí výtěžností čtyř hlavních komodit v přepočtu na obyvatele. I zde je zajímavé srovnání na uvedených webových stránkách. Ze zde zveřejněných výsledků lze vyčíst, že v Trhových Svinech každý občan v průměru za rok vytřídí 148 kg odpadu. Pro srovnání, v obci Libín, která se umístila na druhém místě, je to 96 kg. Je potřeba ale říci, že v jiných okresech jsou výsledky vítězů jak horší, tak i výrazně lepší. Většinou zde ale vítězí menší obce, i v tom jsme výjimkou.

Děkuji všem, kteří třídí odpad! Tato vítězství patří vám všem!

Těžko předvídat, jaké budou výsledky za rok 2020, kdy nákaza covidem ovlivňuje i nakládaní s odpady. Věřím, že v dalších letech budeme pokračovat v trendu posledních dvou let, a to zdaleka ne jen kvůli úspěchům v soutěžích.

...a ještě k odpadům

V současné době připravujeme změny na příští rok. Občanů se ale nijak nedotknou. Rozhodli jsme se výběrovým řízením prověřit, zda by pro naše město nebylo výhodnější zajišťovat si vyvážení kontejnerů na tříděný odpad samostatně (doposud jsme byli součástí společného vyvážení ve Sdružení Růže). Ve výběrovém řízení, které porovnávalo hodinovou sazbu za svoz, nabídla nejlepší cenu společnost Marius Pedersen, která vyváží kontejnery na tříděný odpad i nyní pro celé Sdružení Růže. Kromě lepší kontroly vidíme finanční úsporu v tom, že finanční odměna za vytříděný odpad, kterou rozděluje společnost EKO-KOM, půjde celá ve prospěch města.

Změna nás ale bohužel čeká i na sběrném dvoře. Přišlo to, co bylo nevyhnutelné a čeho jsme se i obávali. Po letošním pracovně velmi náročném roce se rozhodl své vedení sběrného dvora ukončit pan František Hacker. Po celé řadě diskusí a hledání řešení rada města došla k tomu, že bude nutné vypsat výběrové řízení na odbornou firmu, která vedení sběrného dvora zajistí.

… a krátké připomenutí k vánočnímu třídění

Vánoční svátky znamenají větší nákupy, více obalového materiálu i větší výměnu starých věcí za nové (více je především elektroodpadu). Pokud jsme zvyklí třídit, změna je pouze v množství.

Speciálně bych ale připomněla i možnost ekologicky se zbavit tuku po smažení i pro ty, kteří během roku tento způsob úpravy pokrmů nevyužívají, ale na Štědrý den se vrací k tradici. V tento den smaží rybí nebo jiné řízky téměř všichni a množství zbylého tuku se v kanalizaci velmi výrazně zvyšuje. O tom, že tuky v kanalizaci způsobují velké problémy, ucpávají ji a komplikují i fungování čističek odpadních vod, se v posledních letech hodně mluví. Proto prosím využijte speciálních popelnic u Terna, u prodejny na Sídlišti nebo na sběrném dvoře. Zbylé tuky se do nich vhazují slité do PET lahví a dále se zpracovávají. Toto je ideální způsob - kanalizaci pomůže ale i to, pokud zbytky oleje skončí v komunálním odpadu.