608 436 941

Zlatý (stříbrný) erb pro webové stránky města

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. září 2020 | 57x

Zlatý erb je soutěž, která má již svou tradici – první ročník se uskutečnil v roce 1999. Soutěž prošla několika změnami, v posledních letech probíhají i krajská kola, do kterých jsme přihlásili i nové stránky našeho města. Hlavním impulzem pro jejich obnovu byla potřeba responzibility, jednoduše řečeno: s tím, jak jsme se od počítačů přesunuli k používání chytrých mobilních telefonů, je nutné, aby se i zde stránky zobrazovaly v přehledném uspořádání. Mezi městy Jihočeského kraje jsme získali druhé místo. Jako první se umístil Tábor a jako třetí Dačice.

Za největší problém všech webových stránek měst považuji jejich přehlednost. Je to skutečně velký problém, zvlášť u tzv. ORP (obce s rozšířenou působností), kde jsou součástí městských úřadů i odbory, které zajišťují státní správu. Množství informací je zde opravdu velké. Na tvorbě nových stránek se podílely všechny odbory – dodaly podklady, které byly dále uspořádány. Největší kus práce ale odvedl informatik městského úřadu Ing. Václav Bílek a tajemník úřadu Ing. František Kolář. Ocenění tedy patří především jim.

Stránky města se ale stále vyvíjí a stále je co zlepšovat. Pokud tedy máte podnět k jejich zlepšení, dejte nám vědět.