608 436 941

Trhové Sviny jsou přátelské

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 21. června 2020 | 190x

V polovině měsíce června přišly naprosto úžasné zprávy.

V soutěži ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská seniorům v kategorii měst 3 - 10 tisíc obyvatel město Trhové Sviny obsadilo druhé místo, které je oceněno dotací ve výši 600 tisíc Kč.

V soutěži ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská rodině v kategorii měst 3-10 tisíc obyvatel město Trhové Sviny obsadilo první místo, které je oceněno dotací ve výši 1,1 milionu Kč.

Musím se přiznat, že když za mnou na začátku roku přišla paní Mgr. Eva Farková s nápadem se do těchto soutěží přihlásit, byla jsem na pochybách, zda máme šanci v takové soutěži v celorepublikové konkurenci uspět. Když jsme si ale vypočítaly akce, které pořádá město nebo zájmové a neziskové organizace za podpory města, byla jsem až překvapená a předložila jsem do rady města návrh se této soutěže zúčastnit.

Prvním krokem bylo zřízení Komise pro rodinu a seniory města Trhové Sviny. Při volbě členů bylo důležité zapojit zástupce různých věkových skupin i zájmů. Předsedkyní se stala Mgr. Eva Farková, která dlouhodobě pracuje v rodinném centru Trhováček. Dalšími členy byli zvoleni Bc. Zuzana Kojanová, ředitelka mateřské školy a zastupitelka města, Mgr. Eva Špergerová, učitelka na základní škole a radní města, Mgr. Ilona Němcová, učitelka na střední škole, Lenka Pytelková, DiS., nyní na mateřské dovolené, manažerka Místního akčního plánu rozvoje škol, Mgr. Ludmila Veselá, dlouhodobě pracuje s dětmi a má zkušenost i s členstvím v sociální komisi našeho města, Mgr. Kateřina Sklářová, dříve pracovnice sociálního odboru, nyní vedoucí střediska Ledaxu v Trhových Svinech (se sídlem v Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny), pan Jaroslav Šlingr, senior, pan Karel Zettl, ředitel Domečku, který se zabývá podporou rodin s dětmi, podporou pěstounské péče, provozuje nízkoprahové zařízení a pracuje s lidmi se zdravotním postižením.

Hlavním úkolem této komise bylo zpracovat koncepci rodinné a seniorské politiky v našem městě. Musím říci, že právě díky zájmu členů komise, jejich práci na koncepci i na dalších dokumentech, jsem začala mít pocit, že bychom v soutěži mohli uspět. Každý přinesl své zkušenosti a potřeby určité skupiny obyvatel a důležité také bylo, že jsme se shodli. Největší kus práce vykonala paní Eva Farková, která vše zapracovala do zmíněné Koncepce rodinné a seniorské politiky města TS v letech 2020-25, kterou 24. 2. 2020 schválilo zastupitelstvo města.

Dalším úkolem pro paní Farkovou bylo podat přihlášku do soutěže, jejíž součástí bylo i vytvoření rozpočtu pro poskytnutí dotace na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit v případě úspěchu v soutěži. V naší kategorii bylo možné získat až 1,1 milionu Kč, a to v každé z obou soutěží. Myslím si, že kromě kvalitně zpracované koncepce se na našem úspěchu podílela i pestrost aktivit, které jsme měli v plánu z případné odměny realizovat.

V pátek 12. 6. přišla ta skvělá zpráva o umístění našeho města v těchto soutěžích. Čekaly nás ale velmi náročné dny, protože bylo nutné během tří dnů rozpočet přepracovat. Byly v něm totiž zahrnuty aktivity, které se kvůli covidu nemohly nebo nebudou moci konat.

Na co se tedy můžete díky této podpoře těšit?

Z proseniorských aktivit to bude vybudování odpočinkového sezení u domu s pečovatelskou službou. Nové lavičky budou už nejbližších dnech umístěny především ve středu města, ale i na Velkém rybníce. Původní lavičky budou dále využity na místech, která jste sami označovali jako vhodná. Na novou lavičku okolo kaštanu se mohou těšit na Rankověv Nežeticích využijí nové stoly a židle. V Todni se uskuteční Posezení s dechovkou pod novým párty stanem. Připravuje se posezení s dechovkou na Buškově hamru a hudebně vzdělávací setkání v Domě s pečovatelskou službou.

V rámci prorodinných aktivit budou nakoupeny herní prvky do parku u kurtů a do místních částí dle dodaných požadavků. Do rodinného centra Trhováček přibudou nové hračky, herní prvky, knížky a podpoří se zajištění jeho činnosti.

Mateřská škola plánovala ples a zahradní slavnost, místo toho se uskuteční Halloween a Vánoce v mateřské škole.

Základní škola posune konání dětského dne na podzim, společenské hry do školní družiny budou nakoupeny podle plánu.

Domeček – středisko husitské Diakonie svůj Dětský den na Buškově hamru uspořádá v září. Podpořeno bude také vybavení jeho keramické dílny.

Menší děti se mohou těšit na celkem pět představení loutkového divadla na náměstí. Letošní koncert Jaroslava Svěceného v trhovosvinenském kostele bude věnován 500. výročí Trhovosvinenské madony. Získané dotační prostředky podpoří i Dožínkovou slavnost v Todni a v loňském roce obnovenou tradici Mikulášské nadílky na náměstí.

Do městské knihovny budou nakoupeny knížky především současné dětské literatury, a pokud nebude hrozit nebezpečí z šíření koronaviru, rádi bychom děti spojili se starší generací v projektu Babičky a dědečkové čtou dětem v městské knihovně.

Z této výhry mělo být podpořeno i rozšíření festivalu Karla Valdaufa o loni úspěšný páteční koncert a sobotní dopoledne pro děti. Společně s Městským kulturním střediskem jsme místo toho připravili Rozloučení s létem na Buškově hamru. Sobotní dopoledne bude věnováno dětem – mimo jiné vystoupí i Michal Nesvadba, který byl i v programu letošního festivalu. Další program doplní večerní koncert pro dospělé, který připravuje Městské kulturní středisko..

Nejbližší akce, která nás čeká, je otevření nové expozice na Buškově hamru Řemesla (nejen) na vodě. Plánovaný program jsme rozšířili a převedli jsme na něj finance z akcí, které se nemohly konat - z Velikonočního putování se zajíčkem a z průvodu čarodějnic. Odpolední loutková pohádka potěší hlavně děti. Při samotném zahájení nové expozice představíme také publikaci vydanou k této výstavě a publikace, které připravila destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko. V knize Příběhy, které inspirují najdete i příběh Domečku, který má Buškův hamr v nájmu a provozuje ho. Představíme také publikaci, která je součást ediční řady MCU pod názvem To nej... Novohradsko - Doudlebsko. Své znalosti si budete moci během večera ověřit v hamernickém kvízu o hodnotné ceny. Večerní program skupin Billy Goats a Mašinka vás jistě zláká nejen k poslechu, ale i k tanci. Doufám, že vás bohatý program po nucené kulturní pauze přiláká na Buškův hamr a že společně oslavíme kus dobře odvedené práce i úspěch ve zmíněných soutěžích, a že v jejich duchu bude atmosféra skutečně přátelská.