608 436 941

Doprava, komunikace, objížďky, mosty

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. května 2020 | 79x

Již nyní ti, kteří směřují do Českých Budějovic, musí využít objízdnou trasu přes Borovany a Ledenice. Až do října by měla trvat oprava komunikace v Nové Vsi včetně opravy mostu před vjezdem do této obce. Na konci loňského roku jsme od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS) měli informaci, že v letošním roce plánují i opravu mostu při výjezdu z Trhových Svinů směrem do Borovan. Byli jsme ujištěni, že objízdná trasa do Českých Budějovic bude v souvislosti s touto stavbou upravena. Nyní již víme, že tato oprava by měla být zahájena v měsíci srpnu. Novinkou ale bylo to, že by se zároveň měl opravovat i most v Bezručově ulici (u polikliniky), jehož oprava měla proběhnout až v dalším roce. Nyní se předpokládá, že by stavba měla začít v červenci a měla by trvat pět měsíců. Médii už tato zpráva proběhla, včetně toho, že vedle stávajícího mostu bude vybudován i most provizorní. My však stále jednáme se zástupci SÚS i se zhotovitelskou firmou, která vyhrála výběrové řízení, o nutnosti vybudování tohoto provizorního mostu. Na poslední schůzce padl návrh na jiné řešení, které musí být ještě zpracováno. Zásadní požadavek ze strany našeho města je na opravu lávky, kterou jsme museli vzhledem k jejímu havarijnímu stavu uzavřít. Věřím, že potřeba této lávky v rámci stavby urychlí možnosti její opravy. V každém případě bude ale doprava v tomto místě výrazně omezená. Až dostaneme upravené řešení dopravy po dobu stavby, budeme vás informovat. Věřím, že vše proběhne podle plánu a bez komplikací a že se i díky rozšíření mostu výrazně zvýší bezpečnost chodců na tomto mostě.

V těchto dnech jsme také informovali občany Kostelní ulice a části ulice Komenského, že již delší dobu plánovaná oprava povrchu, vodovodní a kanalizační sítě v této ulici začne již v polovině června. I tato oprava bude znamenat dopravní omezení, především pro obyvatele této ulice, ale věřím, že i díky dobré komunikaci s vítěznou stavební firmou vše proběhne bez větších komplikací.