608 436 941

Advent

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 137x

Adventní akce 2018

I letošní advent přinesl celou řadu akcí a velice mě těší, že je o ně z vaší strany stále velký zájem. Novinkou letos bylo předadventní tvoření v sále kulturního domu určené především pro menší děti, kterým pomáhali rodiče i prarodiče.

Následovalo rozsvěcení vánočního stromu na náměstí s vystoupením skupiny Calypté. Mnoho z vás neodradil ani nepříjemný déšť a vytvořili jste velmi příjemnou atmosféru.

Při Mikulášské nadílce v sále kulturního domu si děti krátily čekání na příchod Mikuláše, anděla i čertů tancem, soutěžemi i tvořením v nebeské dílně.

Na vánočním řemeslném jarmarku v sále kulturního domu jste mohli nejen nakupovat, ale díky paním učitelkám a dětem z naší základní školy si i něco sami vyrobit. O předvánoční atmosféru se opět postarala skupina Calypté a velký kytarový soubor pod vedením paní učitelky Iriny Hromkové ze ZUŠ F. Pišingera.

Také už tradičně jsme se přidali k akci Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník a která probíhá ve stovkách měst. Poděkování patří ZUŠ F. Pišingera, především manželům Balkovým, jejichž dětský sbor zazpíval koledy. Bylo vidět, že děti vesele pojaté koledy baví, a to se přeneslo i na ty, kdo si přišli s nimi na náměstí zazpívat.

A i letos se nad plně obsazenými lavicemi v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezněly tóny České mše vánoční J. J. Ryby. Takže „Hej mistře, vstaň bystře...!“

Velice mě letos potěšily Vánoční trhy v Todni poslední adventní neděli – letos den před Štědrým dnem. Kromě jiného zde děti opět předvedly předvánoční hru a opravdu smekám před jejich hereckými výkony, před těmi, kdo vše s dětmi nacvičili, i před autorkou divadelní hry.

Každoročním vrcholem adventního času je zpívání na rynku večer před Štědrým večerem, ze kterého si odnášíme betlémské světlo a pobrukujeme si koledy, které nám zazpívaly děti a paní učitelky z naší mateřské školy a také sbor našich ochotníků.

Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se podíleli na všech adventních akcích. Z velké návštěvnosti usuzuji, že vás v tento čas těší se společně setkávat a společně se těšit na Vánoce.