608 436 941

Vodné, stočné

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 24. ledna 2020 | 30x

Jak jsem zmínila již v minulém čísle, prosinec je opravdu bohatý na události. Proto jsem prosincové číslo věnovala společenským akcím spojeným s obdobím adventu.

V tomto čísle se ohlédnu ještě za prosincem, tentokrát především za rozhodnutími, která schválilo prosincové zastupitelstvo města.

Vodné, stočné

Tak jako každý rok na prosincovém zastupitelstvu města, i tentokrát jsme schvalovali cenu vodného a stočného na rok příští. Tato cena ale není daná náhodně. Musíme postupovat především v souladu se schváleným Plánem financování obnovy vodohospodářského majetku města Trhové Sviny. Je zde jasný tlak od vlády, že města se musí dostat na takovou výši vodného a stočného, že budou moci z vybraných financí realizovat obnovu svého vodohospodářského majetku. Toto je ve zvýšené míře státem kontrolováno, a pokud město čerpá dotaci na rozšíření svých sítí (u nás vodovod Bukvice, Třebíčko), je to jedna z podmínek. Při schvalování plánu financování jsme se rozhodli jít cestou postupného, nepříliš vysokého navyšování. Proto není navýšení nijak vysokéve vodném je to o 69 haléřů, ve stočném 1,23 Kč.

Do celkové ceny se také promítlo zvýšení cen elektrické energie a mezd u provozních pracovníků.

Dobrou zprávou je, že vláda rozhodla o snížení DPH z 15% na 10%. K tomuto snížení dojde od května 2020. Ve vyúčtování bude tedy dobře vidět, že toto snížení daně bude ve prospěch koncového odběratele, nikoli – jak se někdy v médiích tvrdí – že si tento „bonus“ provozovatelé nechávají pro sebe. Vzhledem k tomu, že již roky máme tzv. dvousložkovou cenu, výši paušálu neměníme, ale i na něj se vztahuje snížení DPH, zůstane v roce 2020 cena vodného a stočného téměř stejná jako v roce 2019.

Pro představu mi mezi všemi těmi čísly přijde nejzajímavější navýšení ceny při průměrné spotřebě 36 kubíků na osobu a rok. Toto navýšení je oproti loňskému roku 7 Kč za osobu za rok.