608 436 941

Advent v místních částech

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 3. ledna 2020 | 16x

Jsem velice ráda, že i v našich místních částech je adventní čas využíván ke společnému setkání a pořádání mnoha akcí. Bohužel pro mě není možné se všech zúčastnit, často se i časově kryjí. Za všechny bych uvedla živý betlém v Todni, který pravidelně navštěvuji. Chtěla bych takto poděkovat všem, kteří se na organizaci těchto akcí podílejí!