608 436 941

...starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: úterý 25. června 2024 | 89x

Spolupráce obcí v ORP Trhové Sviny: Klíč k rozvoji regionu

Spolupráce obcí v ORP Trhové Sviny: Klíč k rozvoji regionu

Tímto článkem bych vám rád představil význam našeho města Trhové Sviny a jeho roli v rámci správního obvodu. Naše město hraje klíčovou roli ve správě a rozvoji celého regionu a spolupráce s okolními obcemi je základem našeho společného úspěchu.

Jedním z hlavních témat spolupráce v našem regionu je doprava. Díky úzké spolupráci s Jihočeským krajem se nám daří realizovat klíčové dopravní stavby, jako jsou nové obchvaty a další důležité silniční projekty. Tyto stavby odlehčují našim obcím od tranzitní dopravy, což zvyšuje bezpečnost a kvalitu života místních obyvatel. Tento vývoj je nezbytný pro zlepšení dopravní infrastruktury a podporu ekonomického růstu celého regionu.

Trhové Sviny jsou také významným vzdělávacím centrem, kde více než 200 dětí z okolních obcí navštěvuje naší mateřskou a základní školu. Spolupráce mezi základní a mateřskou školou zajišťuje plynulý přechod dětí mezi těmito úrovněmi vzdělávání. Důležitou součástí našeho vzdělávacího systému jsou i střední škola a gymnázium, praktická škola a základní umělecká škola, které poskytují specializované vzdělání a podporují umělecké dovednosti našich dětí.

Kulturní spolupráce mezi obcemi přináší bohatý program kulturních akcí, jako jsou festivaly a výstavy, které posilují komunitní vazby a udržují místní tradice. Tímto způsobem sdílíme kulturní bohatství a posilujeme regionální identitu.

V oblasti bezpečnosti je klíčová spolupráce mezi městskou a státní policií. V Trhových Svinech sídlí Obvodní oddělení Policie ČR a máme zde také městskou policii. Spolupracujeme s městy, jako jsou Borovany, abychom zajistili bezpečnost a rychlou reakci na krizové situace v celém regionu.

Trhové Sviny jako obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon státní správy pro 16 obcí a více než 19 tisíc obyvatel. Toto postavení je zásadní pro efektivní správu a koordinaci rozvojových aktivit v regionu. Důležitou roli v propojení obcí a podpoře regionální spolupráce hraje MAS Sdružení růže, která podporuje místní projekty a efektivní spolupráci mezi obcemi.

Sociální a rodinná politika je dalším pilířem naší práce. Funguje zde rodinné centrum a centrum komunitních aktivit, které poskytují podporu rodinám a jednotlivcům. Neméně důležité služby poskytuje “Domeček”, ať už v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, humanitárního střediska či v rámci podpory rodin s dětmi a pěstounských rodin... Pro seniory máme dům s pečovatelskou službou, který nabízí bezpečné a komfortní bydlení s potřebnou péčí.

Neméně důležitá je zdravotní péče poskytovaná poliklinikou města Trhové Sviny. Ta nabízí široké spektrum služeb, od pediatrů, lékařů pro dospělé, ortopedů, rehabilitace až po lékárnu. Významnou součástí je Lékařská pohotovostní služba, která zajišťuje urgentní péči pro všechny obyvatele regionu.

Spolupráce starostek a starostů v našem správním obvodu je na vysoké úrovni a společně dosahujeme významných úspěchů, které přispívají k rozvoji a prosperitě našich obcí. Každá obec a město mají svůj nezastupitelný význam v našem regionu, a proto je spolupráce základem našeho úspěchu. Věřím, že drtivá většina kolegů, kteří stojí v čele svých obcí, vnímá tuto skutečnost stejně.

„Jako starosta města Trhové Sviny pevně věřím, že spolupráce mezi našimi obcemi je zcela zásadní a nenahraditelná. Role starostek a starostů jako lídrů svých obcí je klíčová pro rozvoj nejen jednotlivých obcí a měst, ale i celého regionu. Jen společně můžeme zajistit, že náš region bude i nadále prosperovat a rozvíjet se. Troufám si tvrdit, že za poslední rok tato spolupráce významně posílila, vážím si toho a jsem za to upřímně velmi rád, uzavírá starosta David Štojdl.