608 436 941

... radní Romana Vanišová

Autor: | Zveřejněno: 21. prosince 2023 | 26x

Setkání předsedů osadních výborů

Jak již bývá tradicí, na konci roku proběhlo za účasti pana starosty, místostarosty a radní Romany Vanišové setkání předsedů osadních výborů a spolků. Na úvod pan starosta zhodnotil rok 2023 s prezentací realizovaných oprav a investic. Následně představil připravovaný rozpočet na rok 2024.

Následovala diskuse a dotazy týkající se jednotlivých osad a spolků, které byly za pomoci pana tajemníka F. Koláře a pana J. Čajana snad ke spokojenosti všech zodpovězeny, za což chci nejen jim, ale všem ze samosprávy, kdo se podílí na spolupráci a pomoci v oblasti osadních výborů a spolků poděkovat.

Setkání probíhalo v přátelském duchu, s drobným občerstvením a každý předseda si odnesl malý dárek jako poděkování.

Jak již bylo několikrát napsáno a i řečeno, chceme pro naše město, osady a spolky udělat maximum, vodovodem, veřejným osvětlením, dětským hřištěm a naší největší plánovanou (a konečně i se schválenou dotací a tím možnou) investicí „Kanalizace na Rejta„ konče.

Plánované zahájení investičních akcí na rok 2024 zobrazuje níže uvedený graf.

Chtěla bych osadním výborům a spolkům poděkovat za jejich odvedenou práci v roce 2023 s tím, že věřím, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v roce 2024

Závěrem bych chtěla popřát všem hodně zdraví, štěstí a spokojený a tvůrčí rok 2024.