608 436 941

Z diáře starostky

Autor: vk | Zveřejněno: 25. listopadu 2018 | 180x

Z diáře starostky 11/18

Ustavující jednání zastupitelstva města

Krátce bych se vrátila k ustavujícímu jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny. Velice mě potěšil zájem občanů o první jednání zastupitelstva po letošních komunálních volbách. Účast ze strany veřejnosti byla velká. Doufám, že to tak zůstane i do budoucnosti, budu se snažit připravovat materiály i vést samotné jednání tak, aby bylo zajímavé i pro veřejnost.

Také bych ještě jednou chtěla poděkovat za podporu, důvěru a hlasy všem, kteří mě podpořili při volbě starostky. Mohu slíbit, že budu využívat všech svých znalostí a zkušeností, které jsem doposud získala, ve prospěch města a našich občanů. Přála bych si, aby mezi námi dobře fungovala komunikace. Aby ti, kteří jsou v koalici, se nebáli ozvat, když s něčím nebudou souhlasit, protože i kritika nás posouvá dopředu. A naopak, aby ti, kdo v koalici nejsou, nezavrhovali rovnou všechny návrhy koalice. Přála bych si, abychom všichni dokázali povýšit zájmy města a zájmy našich občanů nad naše vlastní zájmy.  


Naše město opět oceněno za recyklaci odpadu!

Trhové Sviny dosáhly nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení , kterou pořádá společnost ELEKTROWIN, nbsp;a. . Jde o recyklaci všech zařízení, která ke svému provozu potřebují elektrickou energii. Tato zařízení jste dopravili buď do sběrného dvora nebo do červených kontejnerů v našem městě. Hodnoceno bylo období od 1. . 017 do 31. . 018. Byly jsme oceněni za Nejvyšší výtěžnost všech zpětně odebraných spotřebičů v kategorii obec      2 500 – 10 000 obyvatel. V přepočtu každý náš občan vrátil k recyklaci  8, 5 kg elektroodpadu. Pro srovnání: v ČR je průměr na občana 3, 6 kg, v jižních Čechách 2, 1 kg. Jako odměnu jsme obdrželi nejen diplom a „odpadového oskara“, ale i 20 000 Kč , které využijeme pro další podporu třídění odpadu .

Připomínám, že 20 000 Kč jsme získali i v soutěži Jihočeské třídění , kde jsme za rok 2017 také ve své kategorii uspěli jako nejlepší město v třídění recyklovatelného odpadu (papír, plasty, sklo a kovy). Tuto výhru jsme využili k pronájmu kontejnerů na kovy . V každé místní části je tak od letošního jara i kontejner na kov. Toto posílení se okamžitě projevilo i na množství odevzdaných kovů. Pro srovnání – za prvních 10 měsíců roku 2017 bylo svezeno 0, 76 tuny kovů . Za letošní rok za stejné období to bylo už 1, 49 tuny . Jde tedy o téměř dvojnásobné množství , a je nutné vzít v úvahu i to, že nové kontejnery byly přidány až v dubnu.

Využiji této příležitosti i k připomenutí důležitosti recyklovat , zvláště nyní v předvánočním čase . S předvánočním úklidem souvisí i likvidace nepotřebných věcí, se samotnými svátky pak daleko větší množství obalového materiálu z dárků i likvidace toho, co bylo nahrazeno dárkem. Zvláště bych upozornila na potřebu recyklovat jedlé oleje . Asi málokdo na Štědrý den nevečeří rybí nebo jiný řízek, a pak řešíme, co s použitým olejem. Největší chybou je tento olej vylít do dřezu nebo do WC . Je potřeba slít ho do uzavíratelné plastové lahve a odnést ho do k tomu určené popelnice na parkovišti u Terna nebo k prodejně na křižovatce Sídliště a ulice Školní (dříve Pramen) nebo do našeho sběrného dvora . Nejenže lze tento olej recyklovat, ale především předejdeme problémům v kanalizaci a na čističce odpadních vod , kde se v krátkém čase nahromadí množství odpadů z domácností obsahujících velké množství tuků. Tuky tvoří hrudky, do kterých se nabalují další odpady, ucpávají a ničí tak zmíněná zařízení. Věřím, že pokud jste zatím tuky neodevzdávali k recyklaci, tyto Vánoce se stanou tou příležitostí, kdy s tím začnete.

Slavnostní představení knihy Jana Štiftera

V našem Kulturním a informačním centru se scházíme na slavnostních vernisážích výstav instalovaných v těchto prostorách. Jsem velmi ráda, že tyto akce si našly svůj okruh návštěvníků . Tentokrát jsme slavnostně představili knihu Jana Štiftera Oči Doudlebska – Příběh Karla Hlubučka , tedy člověka s velmi těžkým životním příběhem, člověka, který se mimo jiné zabýval historií Doudlebska i Trhových Svinů , které považoval za srdce Doudlebska.

Za sebe musím říci, že jsem se okamžitě do knihy začetla. Zaujalo mě množství historických informací podaných čtivou formou , celá řada dobových fotografií i texty K. Hlubučka .

Kniha je v prodeji v našem KIC. Pokud by vás mrzelo, že jste nebyli na jejím představení a nemáte svou knihu podepsanou jejím autorem, rádi vás pozveme na další setkání s Janem Štifterem na začátku příštího roku. Tentokrát se s ním i dalšími autory sejdeme nad knihou Svinenské návraty složenou z historických fotografií našeho města .