608 436 941

…starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: 24. října 2023 | 40x

Až se podzim (a sestavování rozpočtu) zeptá/3. část

„Ten dělá to, a ten zas tohle“…, zpívá se v jedné známé starší české písničce a málokde to platí víc než u našich koníčků, zálib a hobby. Jako je různorodá paleta volnočasových aktivit našich spoluobčanů, tak různé jistě budou i názory a odpovědi obyvatel našeho města na otázku, co jim v této oblasti v Trhových Svinech schází.

Nabídku kulturních pořadů v KD nám závidí i větší města, program CKA i Trhováčku je každý měsíc nabitý k prasknutí, sportovci nedávno ke stávajícím sportovištím získali nové multifunkční hřiště…

Přesto je řada obyvatel určitě zklamaná, že ta „jejich“ aktivita ve městě zcela chybí, nebo nemá odpovídající zázemí. I tady samozřejmě platí, že se nelze zavděčit všem, leccos by se ale vylepšit dalo (a mělo).

Pod pojmem „volnočasové aktivity“ si každý z nás představuje něco jiného, a proto je tato oblast velmi specifická a zároveň náročná v přípravě projektů, kulturních, společenských a jiných akcí tak, aby si každý našel svůj, jak se říká „šálek kávy“.

Kultura je v našem městě na skvělé úrovni a nejenom proto jsme se rozhodli v příštím roce podpořit záměr vybudování nové knihovny, bezbariérového přístupu v podobě výtahu, nového „foyer“ včetně bufetu tak, aby poskytované služby byly na co nejvyšší úrovni. Celkové náklady dosahují cca 9 mil. Kč, přičemž část by měla být kryta z dotace. Samotné kulturní akce jsou zcela v gesci pana ředitele Jiřího Čajana ml. a jeho týmu a já osobně pevně věřím, že i v příštím roce bude paleta nabídky kultury v našem městě velmi pestrá a máme se na co těšit.

Centrum komunitních aktivit v čele s Petrou Malíkovou odvádí skvělou práci a v dalších letech má naši plnou podporu. To samé platí i o rodinném centru Trhováček, a za sebe a své kolegy bych chtěl touto formou poděkovat všem, co se zasadili o vznik těchto dvou organizací, které v našem městě fungují. V neposlední řadě bych rád zmínil činnost a přínos Domečku, který také podporujeme a jeho aktivity jsou neméně záslužné a pro náš region důležité.

Jako člověk, který se celý život věnuje sportu a aktivnímu pohybu vnímám „dluh“ vůči nejmladší a dospívající generaci… Nově otevřené multifunkční hřiště sice částečně tento dluh řeší, nicméně absence volně přístupných hřišť pro nejmenší děti přes teenagery po dospělé je evidentní. Tento fakt navíc umocňuje i přítomnost nejenom mateřské a základní školy, ale i gymnázia, střední a praktické školy. Proto byla zadána studie sportovišť, která by měla vzniknout v prostoru mezi restaurací Junior a střední školou. Cílem je vybudovat smysluplné, volně přístupné - a co je důležité - i dostupné sportovní a volnočasové zázemí primárně pro rodiny s dětmi a dospívající generaci. To, jaká bude jeho podoba, mohl ovlivnit každý z nás v rámci dotazníku, který bude základem pro finální verzi projektu. V příštích letech jsme připraveni nejenom v této lokalitě podporovat projekty, které dávají smysl a budou využívány v rámci aktivního trávení volného času. 

Volnočasové aktivity jsou i chvíle trávené v přírodě, u vody… Téma Velký rybník bylo již několikrát zmiňováno a v brzké době vás budeme informovat o tom, jaké plány s tímto úžasným místem máme.