608 436 941

Oprava lesní cesty dokončena

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 22. září 2019 | 121x

Dokončena oprava cesty od kostela Nejsvětější Trojice směrem k Valše.

Úspěšně byla dokončena oprava lesní cesty od kostela Nejsvětější Trojice směrem k Valše. Protože na úpravu cesty byla získána dotace, bylo možné opravovat skutečně jen tu lesní část a pochopitelně také jen tu část, která je v majetku města.

Během této opravy byla provedena nivelizace terénu, položeny propustě a svodnice, upraveny stoky a konečná úprava vozovky z penetračního makadamu s uzavíracími nátěry.

Projektová cena rekonstrukce byla vyčíslena na částku 2.261.200 Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Pokrývka, s. r. o., Benešov nad Černou s nabídkovou cenou 1.674.489 Kč včetně DPH. Tuto cenu, termín i požadovanou kvalitu firma dodržela. Nyní zbývá vyúčtování získané dotace ve výši 900.000 Kč (90% z 1.000.000Kč), kterou jsme získali prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova.

Administraci této opravy i její financování zajistila společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice. Velké poděkování tedy patří především jednateli této společnosti panu Rostislavu Vacíkovi.