608 436 941

…starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: středa 23. srpna 2023 | 49x

Až se podzim (a sestavování rozpočtu) zeptá

Tak jako asi nikoho nepřekvapí, že se po ukončení Hudebního festivalu K. Valdauf 2023 okamžitě začíná s přípravou dalšího ročníku, není jistě žádným překvapením ani to, že se i rozpočet města chystá průběžně a prakticky neustále. Hlavními „zaklínadly“ při práci na přípravě rozpočtu jsou zcela určitě investice a dotace. A právě jim bych se chtěl v několika následujících vydáních TSL věnovat.

Tentokrát bych vás rád seznámil s největšími investičními akcemi, které naše město čekají v oblasti budování a oprav chodníků a ulic.

Jak je asi všeobecně většině občanů známo, dotace nejsou vždy všemocné – jsou sice mnohdy vypsané na to, co bychom potřebovali, ale týkají se často menších obcí. Nebo jsou sice pro města naší velikosti, ale nesplňujeme některou s požadovaných podmínek. Osobně si myslím, že rozvoji českých měst a obcí by velice prospělo, kdyby bylo méně takto přesně a velmi konkrétně cílených dotací a o to víc peněz by mělo směřovat do rozpočtů obcí – každá přece potřebuje zainvestovat do něčeho jiného a nikdo další (ve vedení kraje, na jednotlivých ministerstvech, v EU) než obec samotná, potažmo její obyvatelé a samospráva to nemůže vědět lépe. Všichni jistě dovedete vyjmenovat hned několik chodníků, které jsou ve špatném stavu nebo dokonce úplně chybí.

Kde a kdy se nám tedy podaří v nejbližší době zainvestovat do našich ulic?

Asi nejaktuálnější je oprava povrchu Budovatelské ulice včetně opravy současného chodníku. Celkové rozpočtové náklady jsou cca 9,7 mil. Kč. Nicméně již dnes víme, že vysoutěžená cena celé akce je cca 7,3 mil. Kč a při získání dotace (o kterou máme zažádáno) by byla spoluúčast města přibližně 4,8 mil. Kč. Celá oprava bude zahájena a dokončena na podzim letošního roku.

Další velkou investicí je druhá etapa chodníku do místí části Otěvěk včetně úpravy křižovatky u autobusových zastávek. Projektová cena je cca 15 mil. Kč, nicméně u této investice jsme byli úspěšní v rámci dotace, která bude ve výši cca 10,5 mil Kč, a pevně věřím, že i celková vysoutěžená cena zakázky bude nižší. S realizací pak počítáme na jaře roku 2024.

Projektově z minulých let jsme připraveni na rekonstrukci ulice Pekárenská a výstavbu chodníku podél hlavní silnice v místní části Rejta. Co se týká Pekárenské ulice, je rozpočtová cena velmi vysoká - cca 24 mil. Kč, a to i z důvodu kompletní rekonstrukce sítí a výstavby chodníků. Tato investice je vzhledem k budoucí výstavbě nové provozovny Terno v Třebízského ulici načasována na rok 2025/2026 s tím, že o dotaci bychom žádali v příštím roce. Necelých 18 mil. Kč vychází chodník na Rejtech a projekt je jako první náhradní v rámci ITI (evropské dotace).

Na závěr je projekt druhé etapy Trocnovské ulice, celkem za cca 15 mil Kč. Jedná se jak o „krajskou“ tak i „městskou“ investici. Respektive Jihočeský kraj investuje do povrchu a město Trhové Sviny realizuje chodníky včetně veřejného osvětlení a kompletní opravy stávajících sítí. Tato akce je ovšem velmi komplikovaná, a to ze dvou důvodů - jednak v podstatě absencí objízdně trasy především pro nákladní a autobusovou dopravu a jednak v rámci zpřístupnění dalších navazujících ulic, které vedou od Trocnovské ulice (Zahradní, Ke Střelnici…). Nutné je zohlednit i fakt zahájení realizace Severního obchvatu, který by alespoň v rámci objízdné trasy byl vítaným řešením. 

Pokud sečteme ceny dle rozpočtů, dostáváme se na částku cca 80 mil Kč a je jasné, že bez aktivního „získávání“ dotací (ať už evropských, národních či krajských) se neobejdeme.

Jedná se o výčet větších investic, ale samozřejmě v následujících letech počítáme i s opravami a rekonstrukcemi, které jsou finančně méně náročné, ale neméně důležité.

V říjnovém vydání TSL bych vás rád seznámil s investicemi, které plánujeme v oblasti školství.