608 436 941

Koncert Štěpána Raka

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: úterý 27. srpna 2019 | 88x

Koncert - vzpomínka na M. Zelazneho

K polovině srpna již tradičně také patří koncert kytarového virtuosa pana profesora Štěpána Raka, který se koná v kostele Nejsvětější Trojice. Také tento koncert přivedl do poutního kostela tolik návštěvníků, že byla opět obsazena všechna místa.

Pokud jsme na koncertě Jaroslava Svěceného vzpomínali na pana faráře Marcina Zelazného, zde byl celý koncert věnován právě vzpomínce na něj. Za všechny ty roky, kdy u nás pan Rak koncertoval, se s Marcinem velice sblížili. Proto i výběr skladeb nebyl dopředu dán a jejich výběr byl odvozen právě ze vzpomínek na Marcina. Jako jedna z prvních zazněla i Marcinova nejoblíbenější skladba Vzpomínka na Prahu. Pokud v minulosti nezazněla během koncertu, vždy si ji pan farář nakonec ještě vyžádal.

S touto skladbou je spojen i příběh kytary, kterou v letošním roce pan profesor přivezl. Říká, že je to nejlepší kytara na světě a že ji téměř nikdy na žádný koncert nevozí. V případě letošního koncertu ale udělal výjimku. Tato kytara mu byla slíbena po koncertě v Austrálii, kdy skladbou Vzpomínka na Prahu velice dojal paní Pekárkovou, vdovu po Rudolfu Pekárkovi, zakladateli Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jak pan Štěpán Rak vzpomínal, byla to tou dobou velmi krásná čtyřiadevadesátiletá dáma, která s manželem za minulého režimu odešla do Austrálie a vrátit se zpět do Prahy nesměla. V době, kdy už by se vrátit směla, jí to již věk nedovolil. Tato skladba jí natolik připomněla Prahu, že pana Raka takto odměnila právě touto kytarou.

Celý koncert byl velmi dojemný, nejednou se v očích diváků i pana Štěpána Raka zaleskly slzy. Ale díky krásné hudbě smutek nebyl až tak bolavý.

I s panem Rakem jsme si slíbili, že v těchto koncertech budeme pokračovat i v příštích letech. Touto cestou bych chtěla také poděkovat paní Vladislavě Smrčkové, která s myšlenkou na tyto koncerty před lety přišla a podílela se i na jejich organizaci.