608 436 941

Posledni týdny práce na radnici

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 23. října 2022 | 49x

V této pravidelné rubrice jsem vás poslední čtyři roky informovala o tom, o co se na radnici snažíme, do čeho investujeme, co pořádáme.

Protože po dvanácti letech z radnice odcházím, ráda bych se s vámi rozloučila a poděkovala za váš zájem i přízeň pro mou osobu i pro celé hnutí Volba pro město Trhové Sviny. Zároveň bych chtěla ocenit práci většiny zaměstnanců městského úřadu, se kterými se nám společně podařilo mnohé postavit, zrekonstruovat a rozšířit nabídku kulturního i společenského života ve městě.

Po volbách, ve kterých jsme skončili těsně druzí za svým dosavadním dlouholetým koaličním partnerem ODS a získali jsme stejný počet zastupitelských mandátů jako vítěz, jsme nakonec nebyli osloveni k účasti na nové koalici. Ihned po volbách jsme jasně deklarovali, že jednání má vést vítězná strana, která má také sestavit koalici, a její lídr by měl být starostou. Pro ODS, která svým voličům slíbila změnu, ale nebylo přijatelné, abych dál pokračovala na radnici ve funkci místostarostky. Pro ty, kteří kandidovali za Volbu pro město, naopak nebylo přijatelné, abychom vstoupili do koalice a nemohli jsme se podílet na vedení města.

Volba pro město tedy odchází do opozice, chceme ale být opozicí věcnou a konstruktivní. Určitě budeme podporovat dobrá rozhodnutí, zároveň ale budeme využívat svých zkušeností, abychom upozornili na případné chyby, které by mohly nastat a mohly by zkomplikovat i dobré záměry.

Pro město Trhové Sviny jsem pracovala do posledního dne. Těsně před ustavujícím zastupitelstvem jsme v pracovní skupině pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón připravili projekty, na které lze čerpat finanční podporu z Ministerstva kultury ČR. V minulém roce byla tato podpora omezena, ale dle informací, které mám prostřednictvím Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, je v návrhu státního rozpočtu počítáno s navýšením této podpory. Právě díky této podpoře v těchto dnech dokončujeme opravu fasády historické radnice včetně části podloubí, která k domu patří. Je to již třetí dům na náměstí v majetku města, který jsme díky této podpoře mohli opravit. Tuto podporu, včetně finanční podpory města, využil i jeden ze soukromých majitelů domu na náměstí. Věřím, že i tyto aktivity najdou u nového vedení radnice podporu.

Jedna z posledních pracovních schůzek se týkala projektu obchvatu Trhových Svinů. Musím ocenit vstřícnost zástupců Jihočeského krajského úřadu, kteří podpořili jak dosud neplánovaný kruhový objezd u Otěvěka, tak dostatečnou velikost dalších plánovaných kruhových objezdů i rozšíření vozovky mezi hřbitovem a silnicí na Borovany tak, aby zde nemusela být snižována rychlost.

Jsem přesvědčená, že novému vedení předáváme město v dobrém stavu. V minulém volebním období jsme se vypořádali s projekty, které se dlouho dobu nedařilo realizovat. Zároveň jsme velmi dobře připravili další projekty k rozvoji města, nové vedení tedy bude mít na co navázat a rozvoj města by se neměl zastavit.